افعال معین و نمایش نمود در زبان فارسی

دوره 4، شماره 14، دی 1389، صفحه 93-110

مهرداد نغزگوی کهن


مؤلفه‌های زمان و مکان روایی در قصص قرآنی

دوره 3، شماره 7 و 8، فروردین 1388، صفحه 125-141

زی با؛ ابوالفضل‌ حُری


صدامعنایی در شعر گفتاری معاصر

دوره 8، شماره 27، فروردین 1393، صفحه 137-161

علی محمدی؛ ماندانا کمرخانی


تأثیر گفتمان غرب‌زدگی بر ادبیات داستانی دهه‌های چهل و پنجاه شمسی در ایران

دوره 8، شماره 29، مهر 1393، صفحه 139-160

سید صدرالدین موسوی؛ مسعود درودی؛ نفیسه اسلانی کتولی


تحلیل کهن‌الگوییِ داستان جایی دیگر از گلی ترقی

دوره 5، شماره 16، تیر 1390، صفحه 147-170

الهام حدادی؛ فرهاد درودگریان


وزن در سجع

دوره 4، شماره 11، فروردین 1389، صفحه 167-177

ناهید طهرانی ثابت


بررسی عقده حقارت در شخصیت بوسهل زوزنی بر اساس روایت بیهقی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 49-68

ابوالقاسم قوام؛ احسان قبول


خاستگاه استعاری افعال حسی چندمعنا در زبان فارسی از منظر معنی‌شناسی شناختی

دوره 2، شماره 6، تیر 1388، صفحه 55-85

مریم سادات فیاضی؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا


جنبه‏های نمایشی مناظرۀ فطرت بخارایی

دوره 7، شماره 24، تیر 1392، صفحه 57-82

ابراهیم خدایار؛ مریم الهامیان؛ محمد جعفر یوسفیان کناری


کارکرد گفتمان فقهی در مثنوی مولوی

دوره 2، شماره 4، دی 1387، صفحه 65-88

حبیب‌الله عباسی؛ غلامعلی فلاح


بوردیو و جامعه‌شناسی ادبیات

دوره 1، شماره 2، تیر 1386، صفحه 77-94

مژگان کاردوست؛ محمد حسن مقدس جعفری؛ علی یعقوبی


پاگشایی قهرمان در حماسه‌های اسطوره‌ای

دوره 5، شماره 16، تیر 1390، صفحه 81-105

بهروز اتونی


بررسی معنی‌شناختی حسن تعبیرات مرتبط با مرگ در غزلیات حافظ

دوره 9، شماره 33، مهر 1394، صفحه 81-103

غلامرضا پیروز؛ منیره محرابی کالی


بررسی شیوه سعید نفیسی در نقد دیوان نظامی گنجوی

دوره 2، شماره 3، مهر 1386

ناصر نیکوبخت؛ عباس رنجبران


نگاهی به اثرپذیری اشعار شفیعی کدکنی

دوره 3، شماره 10، دی 1388، صفحه 83-108

محمد بامدادی؛ فاطمه مدرسی


شیخ احمد جام و افسانة کرامات

دوره 4، شماره 13، مهر 1389، صفحه 85-108

امیرحسین مدنی؛ محمدکاظم کهدویی؛ مهدی ملک ثابت


بررسی و تحلیل مقدمه ها در شرح نویسی بر متون ادبی

دوره 4، شماره 11، فروردین 1389، صفحه 87-119

احمد رضی؛ زینب رفاهی بخش