بررسی شیوه سعید نفیسی در نقد دیوان نظامی گنجوی

نویسندگان

چکیده

در عرصة نظامی پژوهی در ایران، کارهای سعید نفیسی به عنوان یکی از محققانی که آغازگر این راه بوده، درخور توجه است. نفیسی برای نخستین بار نمونه‌ای چند از اشعار نظامی را گرد‌آورد و در همین راستا به نگارش احوال وی پرداخت و با استناد به اشعار خود شاعر نکاتی مبهم را در زندگی و آثار وی روشن کرد. سالها بعد، نیز با جستجو در منابع مختلف، اشعار نظامی را جمع‌آوری کرد و به تصحیح آن همت گماشت و پژوهشهای قبلی خود را تکمیل کرد. با بررسی نقد و پژوهشهای نفیسی مشخص می‌شود که تلاش وی در روشن کردن زندگی نظامی بسیار مؤثر بوده و بابی جدید در عرصة تحقیق در زندگی این حکیم گشوده است، به طوری که تمام کسانی که بعد از آن در احوال نظامی تحقیق کرده‌اند، از مراجعه به آن بی‌نیاز نبوده‌اند.
در این مقاله ضمن نگاهی به پژوهش نفیسی در احوال و اشعار نظامی و مقایسة مختصر آن با پژوهشهای دیگر محققان، شیوه‌ها و شگردهای نفیسی در نقد و تصحیح دیوان نظامی بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Reading of the Textual Criticism of Nizâmi's Divân by Said Nafisi

نویسندگان [English]

  • َNaser Nikoobakht
  • Abbas Ranjbaran
چکیده [English]

The writings of Sa'id Nafisi, so far as the researches on Nizâmi's works are concerned, are of notable significance. Nafisi was the first to document his works with biographical information picked up from Nizâmi's poems and tried his best, on the basis of his findings, to start writing an authentic biography of this poet. In his later researches, Nafisi completed his primary work through compiling and collating Nizâmi's poems. A close look on Nafisi's books makes clear that his attempts has opened a new horizon in the task of writing biographies about Nizâmi, in a way that his works can be counted among the most reliable references on this great poet.
This paper, through examining Nafisi's researches on Nizâmi and comparing it briefly with the works of other researchers, studies the strategies and techniques of Nafisi in textual criticism of Nizâmi's Divân.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nafisi
  • textual criticism
  • Nizâmi's biography
  • Nizâmi's poetry