داوران

 باسمه تعالی

خدمت ارزیابان محترم نشریه «ادب پژوهی»

احتراماً نکاتی درباره شیوه ارزیابی تقدیم می‌شود:

1- فرم ارزیابی مقالات، مهم‌ترین فرم برای ارزیابی مقاله است لذا تکمیل آن، اولویت دارد.

2- اگر غیر از فرم فوق، توضیحات دیگری برای نویسنده یا سردبیر دارید در خانه‌های مربوط  مرقوم فرمایید. بدیهی است توضیحاتی مربوط به نویسنده، بعد از تأیید سردبیر به دست نویسنده خواهد رسید.

3- در صورتی که قصد دارید در حاشیه مقاله نکته‌ای بنویسید فایل مقاله را دریافت (دانلود) کرده و روی آن حاشیه نویسنی (کامنت) گذاشته و سپس فایل مذکور را در قسمت مربوطه بارگزاری (آپلود) نموده و ارسال فرمایید.

با تشکر

نام داور
دکتر سیده مریم ابوالقاسمی
بهروز اتونی
سجاد آیدنلو
ابوالقاسم اسماعیل پور
دکتر آزیتا افراشی
حسین آقابابایی
محسن بتلاب اکبر آبادی
سیروس امیری
دکتر عیسی امن خانی
دکتر مرتضی بابک معین
بهزاد برکت
مجتبی بشردوست
نگین بی نظیر
مجید بهره ور
فرزاد بوبانی
امیر بوذری
محمد پارسا نسب
علی تسلیمی
منوچهر تشکری
محمد تقوی
محمود جعفری دهقی
مجید جلاله وند
بشیر جم
منوچهر جوکار
رضا چراغی
زهرا حیاتی
دکتر مریم حیدری
مریم حسینی
عبدالله حسن زاده میرعلی
عباس خائفی
دکتر پگاه خدیش
محمدعلی خزانه دارلو
مریم درپر
دکتر علی درزی
حسن ذوالفقاری
محمد راسخ مهند
مریم رامین نیا
محرم رضایتی کیشه خاله
احمد رضایی جمکرانی
دکتر محمود رضایی دشت ارژنه
قدسیه رضوانیان
دکتر محمود رنجبر
مسعود روحانی
سید مهدی زرقانی
دکتر طهمورث ساجدی
جهاندوست سبزعلیپور
حمیده شجری
منصور شعبانی
محمد جواد شمس
علی اشرف صادقی
حسین صافی
دکتر مصطفی صدیقی
محمد امین صراحی
محمدرضا صرفی
دکتر علی صفایی
اسفندیار طاهری
قدرت الله طاهری
امید طبیب زاده
بیژن ظهیری ناو
مریم عاملی رضایی
حمید عباداللهی
پارسا یعقوبی
دکتر داوود عمارتی مقدم
معصومه غیوری
فیروز فاضلی
سهیلا فرهنگی
قدرت قاسمی پور
سید علی قاسم زاده
مصطفی گرجی
تیمور مالمیر
علیرضا محمدی
محمود مدبری
رحمان مشتاق مهر
آژیده مقدم
دکتر منشی زاده
چنگیز مولایی
ماه نگار ناظری
مدیر نشریه
مهرداد نغزگوی کهن
مهدی نیک منش
علیرضا نیکویی
محمدکاظم یوسفپور