داوران

 باسمه تعالی

خدمت ارزیابان محترم نشریه «ادب پژوهی»

احتراماً نکاتی درباره شیوه ارزیابی تقدیم می‌شود:

1- فرم ارزیابی مقالات، مهم‌ترین فرم برای ارزیابی مقاله است لذا تکمیل آن، اولویت دارد.

2- اگر غیر از فرم فوق، توضیحات دیگری برای نویسنده یا سردبیر دارید در خانه‌های مربوط  مرقوم فرمایید. بدیهی است توضیحاتی مربوط به نویسنده، بعد از تأیید سردبیر به دست نویسنده خواهد رسید.

3- در صورتی که قصد دارید در حاشیه مقاله نکته‌ای بنویسید فایل مقاله را دریافت (دانلود) کرده و روی آن حاشیه نویسنی (کامنت) گذاشته و سپس فایل مذکور را در قسمت مربوطه بارگزاری (آپلود) نموده و ارسال فرمایید.

با تشکر

نام داور سمت / سازمان
دکتر سیده مریم ابوالقاسمی
بهروز اتونی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
سجاد آیدنلو دانشیار دانشگاه پیام نور ارومیه
ابوالقاسم اسماعیل پور
دکتر آزیتا افراشی
حسین آقابابایی دانشگاه گیلان
محسن بتلاب اکبر آبادی عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت
سیروس امیری دانشگاه کردستان
دکتر عیسی امن خانی
دکتر مرتضی بابک معین
بهزاد برکت عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
مجتبی بشردوست عضو هیات علمی
نگین بی نظیر
مجید بهره ور
فرزاد بوبانی دانشگاه گیلان
امیر بوذری دانشگاه نیشابور
محمد پارسا نسب
علی تسلیمی دانشگاه گیلان
منوچهر تشکری
محمد تقوی دانشگاه فردوسی مشهد
محمود جعفری دهقی
مجید جلاله وند
بشیر جم
منوچهر جوکار دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا چراغی عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
زهرا حیاتی
دکتر مریم حیدری استادیار- دانشگاه پیام نور
مریم حسینی
عبدالله حسن زاده میرعلی
عباس خائفی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان
دکتر پگاه خدیش
محمدعلی خزانه دارلو دانشگاه گیلان
مریم درپر استادیار دانشگاه کوثر بجنورد
دکتر علی درزی
حسن ذوالفقاری
محمد راسخ مهند
مریم رامین نیا عضو هیأت علمی دانشگاه گنبدکاووس
محرم رضایتی کیشه خاله عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
احمد رضایی جمکرانی استاد دانشگاه
دکتر محمود رضایی دشت ارژنه
قدسیه رضوانیان هیات علمی دانشگاه مازندران
دکتر محمود رنجبر
مسعود روحانی هیات علمی
سید مهدی زرقانی استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر طهمورث ساجدی
جهاندوست سبزعلیپور دانشیار زبان و ادییات فارسی
حمیده شجری کارشناس زبان و ادبیات فارسی
منصور شعبانی
محمد جواد شمس استاد دانشگاه
علی اشرف صادقی استاد
حسین صافی
دکتر مصطفی صدیقی
محمد امین صراحی دانشگاه گیلان
محمدرضا صرفی
دکتر علی صفایی
اسفندیار طاهری
قدرت الله طاهری
امید طبیب زاده
بیژن ظهیری ناو دانشگاه محقق اردبیلی
مریم عاملی رضایی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
حمید عباداللهی عضو عیات علمی/دانشگاه گیلان
پارسا یعقوبی
دکتر داوود عمارتی مقدم
معصومه غیوری عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
فیروز فاضلی
سهیلا فرهنگی عضو هیئت علمی/ دانشگاه پیام نور
قدرت قاسمی پور دانشگاه شهید چمران اهواز
سید علی قاسم زاده عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
مصطفی گرجی
تیمور مالمیر دانشگاه تهران
علیرضا محمدی
محمود مدبری
رحمان مشتاق مهر استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
آژیده مقدم
دکتر منشی زاده
چنگیز مولایی دانشگاه تبریز
ماه نگار ناظری عضو هیات علمی
مدیر نشریه
مهرداد نغزگوی کهن
مهدی نیک منش عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا
علیرضا نیکویی عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
محمدکاظم یوسفپور عضو هیات علمی دانشگاه گیلان