«تفکیک مجله ادب پژوهی به دو مجله علمی پژوهشی»

 

 براساس نامة شماره 3/18/30646/ مورخة 1395/2/20 مدیر کل دفتر سیاست­گذاری و برنامه­ ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجلة علمی پژوهشی «ادب پژوهی» به دو نشریة تخصصی علمی – پژوهشی با عناوین «نقد و نظریة  ادبی» به سردبیری دکتر بهزاد برکت و «زبان فارسی و گویش­های ایرانی» به سردبیری دکتر محرم رضایتی کیشه­ خاله تفکیک گردید.

 

توجه مهم: به دلیل تفکیک مجله، و غیرفعال شدن سامانه، لطفا از ارسال مقاله به مجله ادب پژوهی خودداری فرمایید.

 

پایگاه اینترنتی مجله «نقد و نظریه ادبی»    naqd.guilan.ac.ir

پایگاه اینترنتی مجله «زبان فارسی و گویش های ایرانی»    zaban.guilan.ac.ir

 

  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

محورهای مهم مجله «نقد و نظریه ادبی» : 

  • مطالعه دربارة پیشینه­ ها و پشتوانه­ هایِ فلسفی- معرفت­ شناختی و متدولوژیک نظریه­ های ادبی (فلسفه و نظریة ادبی و ادبیات).
  • معرفی نظریه­ های ادبی و زمینه­ های پارادایمی و گفتمانی شکل­ گیری آنها و جایگاهشان درشبکة نظریه­ ها (فرا نظریه).
  • بررسی انتقادی گفتمان­های حاکم بر شکل­ گیری و رواج نقد و نظریة ادبی (گفتمان­ شناسی).
  • بازنگری اصول موضوعه وکلیشه­ های نقد و نظریه در ایران (فرانقد).
  • تنقیح مبانی و سازوکارهای نقد چندمنظری و میان­ رشته­ ای با تأکید بر مطالعات ادبی در ایران (شناخت مبانی و متدولوژی).
  • آسیب­ شناسی سرنوشت مفاهیم و اصطلاحات نقد و نظریة ادبی در ایران (ترمینولوژی).
  • معرفی نمونه­ های برتر نقد عینی و انضمامی متون به قلم نظریه­ پردازان و شارحان نظریه­ ها.
  • معرفی نظریه­ های جدید یا کم­تر شناخته­ شده و بیان قابلیت­ها و محدودیت­های کاربرد آنها.
  • بازخوانی متون و مفهوم­ سازی و تئوریزه کردن داده­ ها و گزاره­ های آنها.
  • نقد روشمند و انضمامی آثار و متون قدیم و جدید.

محورهای مهم مجله «زبان فارسی و گویش های ایرانی» : 

این مجله به موضوعات عمومی مرتبط با زبان فارسی و گویش‌های ایرانی می‌پردازد و هدف از انتشار آن، مطالعه، تحقیق و شناخت علمی زبان فارسی و گویش‌های ایرانی از جنبه‌های گوناگون، و چاپ دستاوردهای نوین پژوهشگران در این حوزه است. قلمرو پژوهشی این نشریه علاوه بر مطالعات تاریخی که عمومآً مبتنی بر متون ادبی و علمی زبان فارسی در طول تاریخ هزارسالة آن است، مسائل زبان فارسی و گویش‌های ایرانی امروز نیز هست. مطالعات مرتبط با نسخه‌شناسی و تصحیح متون، مسائل نظری مربوط به فرهنگ‌نویسی، بررسی‌های زبانی بومی‌سروده‌ها، ریشه‌شناسی واژه‌ها و اصطلاحات، واژه‌سازی در متون کلاسیک و مترجَم زبان فارسی، تحلیل شواهد گویشی در متون ادب فارسی، نقد علمی پژوهش‌های زبان فارسی و گویش‌‌های ایرانی، و تحقیقات مرتبط با حوزه‌های آوایی، صرفی، نحوی و معنایی زبان فارسی و گویش های ایرانی با رویکرد درزمانی و همزمانی از اهم مسائل و حوزه‌های مطالعاتی و پژوهشی این نشریه در نظر گرفته شده‌است.

 ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 34، دی 1394 

مقاله علمی پژوهشی

طبقه‌بندی ساختاری گونه‌های شعر کوتاه معاصر

صفحه 9-31

سوسن جبری؛ حمید باقری فارسانی