زبان، گونه، گویش و لهجه: کاربردهای بومی و جهانی

نویسندگان

چکیده

مفاهیم زبان، گویش، لهجه و گونه از مفاهیم بسیار اساسی و پرکاربرد در زبان‌شناسی است. علاوه بر آن، با توجه به تنوع زبانی در ایران و اهمیت مطالعة زبانها و گویشهای مورد مخاطره و تهدید و گاه رو به زوال، توصیف آنها از اولویتهای مطالعات زبانی است. در اینجا نخستین پرسشی که پژوهشگر با آن روبه‌رو می‌شود تعریف مفاهیم پیش‌گفته است. این مقاله می‌کوشد با بررسی کاربرد این مفاهیم در آثار زبان‌شناسان ایرانی به تدقیق آنها کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Language, dialect, accent and variety:Their use in the writings of Iranian and non-Iranian Scholars

نویسندگان [English]

  • - -
  • Mohammad Dabir-Moghaddam
چکیده [English]

The terms ‘language’, ‘dialect’, ‘accent’, and ‘variety’ are among the basic notions in linguistics. These notions are particularly important in the context of Iranian linguistics. In this article, I will show that there is a lot of disagreement on the use of them among the Iranian scholars. This discussion, I hope, will contribute to the clarification and specification of the terms and can lead to the creation of standardization and consensus in their use

کلیدواژه‌ها [English]

  • Novel
  • Identity
  • cultural network
  • polysystem of literature