تعداد مقالات: 249
1. تناوب‌های «آغازی/ سببی» و «معلوم/ مجهول» در فارسی

دوره 8، شماره 30، زمستان 1393، صفحه 9-28

امید طبیب زاده


2. تحول کلمات فارسی در دوره اسلامی

دوره 1، شماره 1، بهار 1386، صفحه 9-15

علی اشرف صادقی


3. سخن آغازین ۲

دوره 1، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 7-9


5. مطالعات ادبی معاصر و مفهوم متدشناختی شکل

دوره 2، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 9-19

منصور هاشمی


6. سه صدا، سه رنگ، سه سبک در شعر قیصر امین‌پور

دوره 2، شماره 5، بهار 1387، صفحه 9-30

محمود فتوحی


7. ضرورت تصحیح انتقادی غزلهای خواجوی کرمانی

دوره 2، شماره 6، تابستان 1388، صفحه 7-30

محمود عابدی


8. بررسی تکنیک‌های روایی در رمان شازده احتجاب هوشنگ گلشیری

دوره 3، شماره 7 و 8، بهار 1388، صفحه 7-25

کاووس حسن لی؛ زیبا قلاوندی


10. بررسی مقایسه‌ای عنصر نور در مثنوی با مهم‌ترین آثار عرفانی ادب فارسی

دوره 3، شماره 7 و 8، بهار 1388، صفحه 79-99

محمدکاظم یوسفپور؛ اختیار بخشی


12. بررسی رابطة تجربة عرفانی و زبان تصویری در عبهرالعاشقین

دوره 3، شماره 10، زمستان 1388، صفحه 7-25

محمود فتوحی؛ مریم علی نژاد


14. مناسک تدفین و آیین‎های گورستانی در آثار داستانی صادق هدایت

دوره 6، شماره 22، زمستان 1391، صفحه 9-32

کاووس حسن لی؛ سیامک نادری


15. تأویل سیاسی و اجتماعی داستان وارة سرگذشت کندوها

دوره 4، شماره 11، بهار 1389، صفحه 119-142

ابراهیم رنجبر


16. روایت زمان در رمانِِ از شیطان آموخت و سوزاند

دوره 4، شماره 12، تابستان 1389، صفحه 7-30

فیروز فاضلی؛ فاطمه تقی نژاد


17. بیتِ آغازین شاهنامه، سرسلسلة مثنوی‌های فارسی

دوره 5، شماره 15، بهار 1390، صفحه 97-119

محمد ریحانی؛ غلامرضا معروف


18. نظریة استعارة مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون

دوره 4، شماره 12، تابستان 1389، صفحه 119-140

زهره هاشمی


19. مفهوم «فراست» در گفتمانِ عرفی و عرفانی

دوره 4، شماره 13، پاییز 1389، صفحه 7-28

علیرضا نیکویی؛ اختیار بخشی


20. روایت شناسی داستان بوم و زاغ در کلیله و دمنه

دوره 4، شماره 14، زمستان 1389، صفحه 7-28

علیرضا نبی لو


21. تحلیل روان‌شناختی شخصیت‌های داستانیِ هوشنگ مرادی براساس نظریه اریکسون

دوره 5، شماره 15، بهار 1390، صفحه 121-140

رامین محرمی؛ نادر حاجلو؛ مهری شجاعی ماسوله


23. تحلیل داستان رستم و سهراب براساس نظریه‌های روایت‌شناسی

دوره 5، شماره 15، بهار 1390، صفحه 141-168

علی محمدی؛ نوشین بهرامی پور


24. نگاهی به تصحیح فیه ما فیه براساس نسخه قونیه

دوره 4، شماره 14، زمستان 1389، صفحه 131-155

بهمن نزهت


25. بررسی عملکرد روایت در اشعار نیما با تکیه‌بر نشانه‌شناسی ققنوس

دوره 5، شماره 15، بهار 1390، صفحه 7-33

قدرت‌الله طاهری؛ غلامحسین غلامحسین زاده؛ فرزاد کریمی