تأثیر گفتمان غرب‌زدگی بر ادبیات داستانی دهه‌های چهل و پنجاه شمسی در ایران

نویسندگان

چکیده

گفتمان «غرب‌زدگی» با ماهیتی بومی‌گرا در دهه‌های سی و چهل شمسی فضای روشنفکری را تحت تأثیر خود قرار داد. این گفتمان شامل موتیف‌های مختلفی است، از قبیل حسرت بر سنت و از دست رفتن یکپارچگی آن؛ تحقیر روشنفکر طرفدار غرب، بیزاری از غرب و آن را عامل کلیۀ ویرانی‌ها و مصیبت‌های مادی و معنوی دانستن و... . متنی که کلیۀ این موتیف‌ها را دارد، کتاب غرب‌زدگی نوشتة جلال آل‌احمد است. او در این کتاب نشان می‌دهد که غرب از همان آغاز شکل‌گیری‌اش با انواع حربه‌ها و توطئه‌ها درصدد نابودی جهان اسلام بوده‌است. در این پژوهش تأثیر گفتمان غرب‌زدگی را بر ادبیات داستانی دهه‌های چهل و پنچاه شمسی در ایران بررسی و دو رمان شازده‌احتجاب و برۀ گمشدۀ راعی اثر هوشنگ گلشیری و نیز رمان سووشون سیمین دانشور را در بستر این گفتمان بازخوانی میکنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Westomania and Its Effects on Persian Fiction of 1960’s and 1970’s

نویسندگان [English]

  • Seyd Sadreddin Mousavi
  • Masoud Darroudi
  • Nafiseh Aslani Katooli
چکیده [English]

Westomania is a peculiar interpretation Westernisation Discourse that affected Iranian intellectual life in 1960’s and 1970’s. The motifs of this discourse include some sort of nostalgia, degradation of pro-western intellectuals, anti-westernism, and considering West as the cause of all earthly and metaphysical disasters. Westomania by Jalāl Al Ahmad insists that The West has always been the enemy of Islam and has incessantly attacked the Islamic values. The present article investigates the effect of this book on Persian fiction in 60’s and70’s; meanwhile some other major novels of the time will be reviewed from the perspective of westomania

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wesomania
  • Tradition
  • Dāneshvar
  • Al
  • Ahmad
  • Golshiri