وزن در سجع

نویسنده

چکیده

در تمدن اسلامی، علوم بلاغی به دنبال بررسی علل اعجاز قرآن کریم حاصل شده است و در زبان فارسی نیز متأثر از منابع عربی و گاه بدون تعمق و درواقع رونویسی از کتاب‌های قبلی است. همین امر اشکالاتی را در فهم ویژگی‌های برخی از فنون بدیعی موجب شده است که سجع ازجملة آنهاست. مطالعة زبان‌شناختی این حوزه مسائل و نکاتی را مطرح می‌کند که پاسخ به آنها را می‌توان با بررسی تاریخی تعاریف موجود به دست آورد.
در این مقاله ضمن بیان اشکالات مطرح شده و تحلیل و بررسی تعاریف معاصران و تعاریف قدما و علمای بلاغت، و نیز با توجه به پیشینة سجع و صنعت ترصیع و موازنه، کیفیت وزن در سجع بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Meter of Internal Rhythm

نویسنده [English]

  • Nahid Tehrani Sabet
چکیده [English]

In Islamic civilization, rhetoric is the product of a great attempt to find out the secrets of Quranic language; nevertheless, the achievements of such studies have been mechanically applied to Persian which, compared to Arabic, has a different linguistic system and literary conventions. This approach has brought about problems in defining literary terms, internal rhythm being one of them. This article, through comparing the classical and modern understandings of internal rhythm, and also by considering the history of studies on this concept, examines the quality of meter in internal rhythm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • internal line balance
  • crossed rhyme
  • meter
  • internal rhythm
  • rhetoric