پاگشایی قهرمان در حماسه‌های اسطوره‌ای

نویسنده

چکیده

پاگشایی، در گسترده‌ترین معنای آن، پسِ پشت نهادنِ آزمون‌های سخت و دشوار است که هر انسانی از گاه زادن تا به هنگام مرگ، خواسته و ناخواسته برای رسیدن به رشد و بالش روانی و اجتماعی انجام می‌دهد، و اگر در بستر اسطوره‌شناختی کاویده و گزارده آید، مرگی نمادین و زادنی دیگرباره از آن به دست خواهد آمد. در این جستار، این آیین را با دو رویکرد روان‌شناختی و جامعه‌شناختی می‌‌گزاریم و روشن می‌سازیم و با کندوکاوی در حماسه‌های اسطوره‌ای، به‌ویژه شاهنامه، گونه‌های پاگشایی یک قهرمان اسطوره‌ای را بَرمی‌رسیم و گزارش می‌نماییم. چنین نگرشی به آیین پاگشایی و همچنین قهرمان، نوآیین و بی‌پیشینه می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Hero’s Initiation in Mythical Epics

نویسنده [English]

  • Behrooz Atooni
چکیده [English]

Initiation, in its broadest sense is the proper performance of the expected and unexpected trials of life, since the very birth of an individual up to his death in order to lead him to his psychological and sociological maturity. In the domain of mythology, initiation ends in a symbolic death and rebirth. This article by following a double approach of psychology and sociology investigates the mythical epics, particularly those of Shāhnāme, and describes the initiation forms of the mythical heroes. We believe that such an approach to initiation has no previous records.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shāhnāme
  • hero
  • mythological criticism
  • Psychological Criticism
  • initiation