صدامعنایی در شعر گفتاری معاصر

نویسندگان

چکیده

بسامد بالای صدامعنایی به جریان شعر گفتار اواخر دهۀ شصت و سراسر دهۀ هفتاد منسوب است و عملکرد آن علاوه‌بر ایجاد فضا‌سازی‌های شاعرانه و مخیّل، ترسیم فضاهای عینی و حقیقی نیز هست. این مقاله بر آن است که چگونگی آفرینش و رواج صدامعنایی، تعریف صدا و حرکت شعری، انواع صدامعنایی و مقاصد ثانویۀ آن را تحلیل کند. با توجه به پرسش‌هایی که در این مقاله مطرح می‌شود، به این نتیجه می‌رسیم که صدامعنایی هم‌زمان صدا و حرکت‌ و معنا را در شعر تقویت می‌کند. هنگامی که صدامعنایی با ترکیب‌های زبانی معنادار قرین می‌شود، فهم شعر را کند می‌کند؛ چون ذهن درگیر کندوکاو معنی می‌شود و حرکت در گرو معناست. هرگاه با صنایعی چون نغمۀ ‌حروف، اتباع، نام‌آوا و تکرار قرین می‌شود، شعری بی-معنا ولی با آهنگ و «صدای شعری» پدید می‌آورد که حرکت در سطح آن تند و بی‌وقفه است؛ چراکه صداها فضایی هنری را که به تحلیل و دریافت نیازی ندارد، به وجود می‌آورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sound-based Meaning in Contemporary Persian Speech poems

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammadi
  • Mandana Kamarkhani
چکیده [English]

To create meaning by specific arrangement of sounds is a trend in poetic diction which was dominant in Iran during 80’s and 90’s. A major characteristic of this trend was the formation of poetic as well as objective atmospheres. The findings of the present article prove that this approach simultaneously focuses on sound, movement and meaning. When this technique is accompanied with meaningful linguistic combinations, the readers will find it difficult to get the meaning, but when it concentrates on phonological forms of expression, the readers will encounter with a meaningless poetry in which rhythmical movement is fast and incessant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sound
  • based meaning
  • onomatopoeia
  • speech poem
  • spoken language
  • contemporary poetry