تعداد مقالات: 249
151. تحلیل نقشی ساخت‌های پرسشی در زبان فارسی

دوره 6، شماره 20، تابستان 1391، صفحه 89-109

هنگامه واعظی


152. زبان، گونه، گویش و لهجه: کاربردهای بومی و جهانی

دوره 2، شماره 5، بهار 1387، صفحه 91-128

زی با؛ محمد دبیرمقدم


153. ساخت روایی قصه در مثنوی

دوره 7، شماره 25، پاییز 1392، صفحه 91-111

بهروز مهدی زاده فرد


155. بررسی دو داستان‌ کودک از احمدرضا احمدی بر پایة نظریة خوانندة درون‌متن

دوره 7، شماره 23، بهار 1392، صفحه 97-121

سعید حسام پور؛ زهرا پیرصوفی املشی؛ سمانه اسدی


158. مؤلفه‌های رمان نو در داستان «خواب خون» از بهرام صادقی

دوره 5، شماره 18، زمستان 1390، صفحه 101-123

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ سید رزاق رضویان


159. ساخت های بلاغی مرکب و کاربرد آنها در تخلص به مدح

دوره 4، شماره 14، زمستان 1389، صفحه 111-130

رضا خبازها


160. خوانشی «لکانی» از شازده‌احتجاب گلشیری

دوره 6، شماره 21، پاییز 1391، صفحه 111-139

حامد یزدخواستی؛ فؤاد مولودی


161. عناصر و مضامین ترسایی در شعر شاملو

دوره 5، شماره 17، پاییز 1390، صفحه 121-141

منوچهر جوکار؛ عارف رزیجی


162. تحلیل نشانه‏شناختیِ داستان کوتاهِ داش‏آکل

دوره 6، شماره 22، زمستان 1391، صفحه 125-154

محسن نوبخت


163. نمود دستوری و تصویرگونگی در زبان فارسی

دوره 8، شماره 28، تابستان 1393، صفحه 131-153

شادی داوری


164. گونه‌شناسی بومی‌سرودهای ایران

دوره 3، شماره 7 و 8، بهار 1388، صفحه 143-170

حسن ذوالفقاری؛ لیلا احمدی


165. بررسی ارجاع مشارکین در هفت‌خوان رستم

دوره 7، شماره 26، زمستان 1392، صفحه 147-176

عباسعلی آهنگر؛ محمدامیر مشهدی؛ ستاره مجاهدی رضاییان


166. نگاهی تازه به چگونگی درک استعاره در زبان فارسی

دوره 6، شماره 19، بهار 1391، صفحه 151-167

راحله گندمکار


168. فراداستان تاریخ‌نگارانه؛ مطالعۀ موردی: مارمولکی که ماه را بلعید

دوره 8، شماره 27، بهار 1393، صفحه 163-186

غلامرضا پیروز؛ قدسیه رضوانیان؛ سروناز ملک


169. کتاب مقدس به منزله متن ادبی

دوره 1، شماره 1، بهار 1386، صفحه 69-87

مشیت علایی


170. بررسی تطبیقی دو شخصیت اسطوره‌ای تاریخی کیخسرو و ذوالقرنین

دوره 8، شماره 27، بهار 1393، صفحه 69-88

مصطفی گرجی؛ حسین محمدی مبارز


172. بازشناختِ جریان‌شناسی شعر مشروطیّت

دوره 2، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 89-116

مهیار علوی مقدّم


173. دربارة دو تصحیف در تذکره الاولیا

دوره 4، شماره 12، تابستان 1389، صفحه 89-103

مجید منصوری


174. نبرد قهرمان با اژدها در روایت‌های حماسی ایران

دوره 9، شماره 34، زمستان 1394، صفحه 99-128

رضا غفوری


175. وزن شعر کودک: عروضی؟ هجایی؟ یا تکیه‌ای- هجایی؟

دوره 8، شماره 30، زمستان 1393، صفحه 101-116

حشمت الله آذرمکان؛ مرتضی نجاتی جزه