نگاهی تازه به چگونگی درک استعاره در زبان فارسی

نویسنده

چکیده

یکی از مهم‌ترین مسائل در بررسی استعاره، تعیین واحدی است که می‌تواند در درک معنی استعاره عمل کند. در سنت مطالعۀ معنی، غالباً واژه به‌عنوان واحد بررسی معنایی مدنظر قرار گرفته‌ و چنین نگرشی تا کنون نتوانسته‌است تحلیل درستی از درک واحدهای استعاری زبان به دست دهد. این مقاله بر آن است تا نشان دهد واحد درک استعاره چه باید باشد. به دلیل گستردگی بحث، در نوشتۀ حاضر صرفاً صفت‌های استعاری مورد توجه قرار گرفته‌اند تا به کمک این داده‌ها ثابت شود که درک استعاره‌های صفتی، برخلاف آنچه در سنت مطالعۀ استعاره مطرح می‌شود، در سطح واژه قابل بررسی نیست و به درک واحدهای همنشین این دسته از استعاره‌ها در سطح جمله وابسته‌است. بنابراین، با توجه به اینکه درک در لایۀ جمله شکل می‏گیرد، واحد مطالعة معنی را باید «جمله» در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Perceptual Approach to Understanding Metaphor in Persian

نویسنده [English]

  • Rahele Gandomkar
چکیده [English]

A crucial point in studying metaphor is to consider a reliable linguistic unit for understanding metaphors. The traditional search of meaning based on words has never been a success in proper analysis of metaphors. This article in its attempt to find out the more reliable units than words for getting the deep meaning of metaphors concentrates on the metaphorical adjectives, and proves that to understand these adjectives one should go beyond the lexical level to deal with the co-occurring units in the syntactic level. In this regards the semantic unit for understanding metaphors is no longer “word” but “sentence”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metaphor
  • cognitive semantics
  • perceptual approach
  • metaphorical adjective