عناصر و مضامین ترسایی در شعر شاملو

نویسندگان

چکیده

از میان عناصر تلمیحی شعر فارسی، مضامین آیین مسیحیت به انگیزه‌های گوناگون همواره مورد توجه شاعران بوده‌است. در شعر معاصر فارسی نیز کاربرد این عناصر و مضامین چشمگیر است و ازجمله احمد شاملو با کاربردی دیگرگون بیش از دیگران از آنها استفاده کرده‌است. این شاعر به سبب مطالعۀ عمیق و پیگیر متون گذشته (به‌ویژه متون نثر دینی، تاریخی و اسطوره‏ای)، مطالعۀ آثار ادبی جهان مسیحیت، نگاه متکثر فرا‏‏ ایرانی- فرا اسلامی و نیز آشنایی و ازدواج با خانم آیدا سرکیسیان، انس و آشنایی عمیقی با آموزه‌ها و مسائل مسیحیت پیدا کرد و در 25 شعر مهم و شاخص خود به طرح این موضوعات پرداخت. استفاده‌های شاملو از این موضوعات، عمدتاً مطابق متون و منابع مسیحی است. او کوشیده‌است از تلمیحات و مضامین تاریخی و دینی مسیحیت به گونه‌ای روزآمد و نمادین استفاده کند. از سوی دیگر، توجه به این عناصر و موضوعات در ساخت واژگان و بافت جملات و گسترش ظرفیت فرهنگی، تاریخی، اسطوره‏ای و اجتماعی شعر او تأثیر بسیار داشته‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Christian Themes and Elements in Shāmloo’s Poems

نویسندگان [English]

  • Manoochehr Joukar
  • Aref Raziji
چکیده [English]

Themes related to Christianity have been among the prevalent allusive elements of Persian Poetry. The same interest can be seen in Persian modern poetry. Ahmad Shāmloo, due to his constant study of the classical texts and living with a Christian wife has been sufficiently acquainted with these themes and has made use of them in 25 of his poems. Shāmloo, although benefited from the authorized sources, was able to present an updated and innovative interpretation of them. Meanwhile, these elements in their turns, affected the poet’s morphological structure and syntactic formation, and also increased the cultural, socio-historical and mythical capacities of his poetry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahmad Shāmloo
  • allusion
  • Christian elements
  • contemporary Persian poetry