دربارة دو تصحیف در تذکره الاولیا

نویسنده

چکیده

تذکرة‌الاولیا همانند بسیاری دیگر از تذکره‌های عرفانی، تا حدودی ویژگیِ کشکول‌گونگی دارد؛ از این‌رو، حتّی اگر امروز همة نسخه‌های اقدم و اصحّ این کتاب نیز وجود ‌داشت، باز هم تصحیح آن با دشواری‌های زیادی مواجه ‌بود. نویسنده یا نویسندگان این کتاب، غالباً در حُکم مدوّن و گزینشگرِ مقامات‌ و یا کُتُب شرح احوال بوده‌اند و این احتمال که به دلایل گوناگون، در منابع آنها تصحیفات و تحریفاتی راه یافته باشد، تقریباً قطعی به نظر می‌رسد. ممکن است نویسنده و یا نویسندگان تذکره نیز تصحیفی را وارد متن کرده باشند؛ این احتمال در باب پیرانی چون خرقانی که به لهجة محلّی خود سخن می‌گفته‌اند و مریدان نیز سخنان آنها را با کمترین تغییر ثبت می‌کرده‌اند، بسیار قوی‌تر می‌شود.
در مقاله‌ای که فراروی خوانندگان است، به تصحیح دو تصحیف در تذکرة‌الاولیا پرداخته شده و سعی گردیده است صورت اصلی متن برپایة برخی شواهد بازیابی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On Two Perversions in Tazkerat-ol Owliyā

نویسنده [English]

  • Majid Mansuri
چکیده [English]

Tazkerat-ol Owliyā, the same as many other mystical mémoires, has almost made use of various literary forms. For the very reason it is very difficult to make necessary corrections in it, even if the most original and authorized versions are at hand. The scribes have often been compilers who have rather definitely made distortions and perversions in the books they corrected. This is more probable about the masters like Kharaghāni who used their vernacular languages and their disciples recorded their words to the full.
This article examines two perversions in Tazkerat-ol Owliyā in order to determine the original script by following a group of evidence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tazkerat
  • ol Owliyā
  • perversions
  • Abolhassan Kharaghāni
  • Abusaeed Abulkheyr
  • correction