خوانشی «لکانی» از شازده‌احتجاب گلشیری

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش برپایۀ نظریۀ روانکاوی ژاک لکان، روانکاو پساساختارگرای فرانسوی، رمان شازده‌احتجاب هوشنگ گلشیری تحلیل و بررسی می‌شود. پس از طرح مباحثی نظری دربارۀ چند اصطلاح رایج در نظریۀ لکان (حیث واقع، ساحت خیالی، ساحت نمادین، نام پدر و نگاه خیره، در خوانشی نقادانه از شازده‌احتجاب گلشیری چگونگی کارکرد این مفاهیم سنجیده خواهد شد. نگارندگان این پژوهش کوشیده‌اند به دو پرسش اساسی پاسخ دهند: رمان شازده‌احتجاب در کدام ساحت لکانی روایت می‌شود؟ و علت عمدۀ گسستگی و عدم انسجامِ ساختار «خود» شازده‌احتجاب و ساختار روایی این رمان چیست؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Lacanian Reading of Shâzde Ehtejâb by Hooshang Golshiri

نویسندگان [English]

  • Hāmed Yazdkhāsti
  • Fo’ad Moloodi
چکیده [English]

This article, following the theory of Lacan, studies Shâzde Ehtejâb, a novel by Hooshang Golshiri. First, through explaining some basic terms of this post structural psychologist such as The Real, The Imaginary, the Symbolic, Name-of-the Father, Gaze, a critical reading of the novel will be carried out. The article aims at responding two questions: What Lanian area is the novel narrated at? What is the reason for the incoherence of the novel’s narrative structure and disruption of Shâzde Ehtejâb as a “self”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shâzde Ehtejâb
  • Lacan
  • The Symbolic
  • Name
  • of
  • the
  • Father
  • Gaze