مؤلفه‌های رمان نو در داستان «خواب خون» از بهرام صادقی

نویسندگان

چکیده

پیدایش «رمان نو» در فرانسه، بسیاری از اصول داستان‌نویسی سنتی را تحت‌الشعاع قرار داد و نوعی شالوده‌شکنی در عرصۀ نوشتار و سنت‌های ادبی به وجود آورد. در دهه‌های چهل و پنجاه شمسی، در ایران نیز گروهی از نویسندگان به‌جای بازنمایی و انعکاس رئالیستی و ناتورالیستی واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی، به الگوهای نوینِ داستان‌پردازی به شیوۀ رمان نو روی آوردند. این رویکرد در برخی نوشته‌ها به پیدایش آثار تقلیدی منجر شد، اما در آثار برخی نویسندگان، به نوشته‌هایی بدیع و هنری تبدیل گردید. داستان کوتاه «خواب خون»، نوشتۀ بهرام صادقی، به سبب برخورداری از ویژگی‌هایی چون ابهام و پیچیدگی، اهمیت نوشتار، تحول در شخصیت‌پردازی، عدم تعهد به مسائل سیاسی و اجتماعی، پیرنگ گسسته و رؤیاگونه و حضور خواننده در متن، با لحاظ برخی تفاوت‌ها، قابل انطباق با رمان نو است. در این مقاله پس از تشریح و تبیین رمان نو، مؤلفه‌های داستان «خواب خون» را با ذکر شاخصه‌ها و شواهدی از متن داستان بررسی خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Components of Nouveau Roman in Sādeghi’s “The Sleep of Blood”

نویسندگان [English]

  • Abdollah Hassan Zāde Mir Ali
  • Seyyed Razzāgh Razaviān
چکیده [English]

The arising of Nouveau Roman in France was in fact a kind of deconstructing the traditional forms and principles of writing. Following this trend, a group of Iranian novelists in 1960s and 1970s stopped using the classical realistic and naturalistic representations in their works and adopted the conventions of nouveau roman. Some of these works are no more than imitations of the new conventions, but some other such as “The Sleep of Blood”, a short story by Bahrām Sādeghi, due to the features like ambiguity and complexity, the important role of language, new forms of characterization, lack of any political and social commitment, incoherent and dreamful plot, and the presence of the reader in the text, are among the elevated examples of nouveau roman in Iran. This article, after introducing the major elements of this French trend, traces their manifestations in the work of Sādeghi

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nouveau Roman
  • The Sleep of Blood
  • Bahrām Sādeghi
  • Contemporary Persian fiction