بررسی تطبیقی دو شخصیت اسطوره‌ای تاریخی کیخسرو و ذوالقرنین

نویسندگان

چکیده

کیخسرو و ذوالقرنین دو شخصیت برجسته‌اند که در مجموعۀ ادبیات فارسی و متون تاریخی و اسطوره‌ای، از نظر نوع کنش و خصوصیات مربوط به زندگی، احوال و رفتار، شباهت فراوانی با هم دارند. اگرچه منابع مختلف به زندگی و احوال این دو شخصیت به صورت مجزا پرداخته‌اند، اما دربارۀ آنها و وجوه تشابه و همانندی‌ آنها تحقیقی مستقل انجام نشده‌است. در این مقاله، نویسندگان با مطالعۀ کتب، اسناد و بازبینی حدود شصت اثر از منابع تاریخی و تفسیری، بر آن‌اند که ویژگی‌های اسطوره‌ای-عرفانی شخصیت کیخسرو با کم‌ترین اختلاف در زندگی ذوالقرنین (شخصیت مبهم و مقدس قرآنی) وجود دارد. باتوجه به این امر، این مقاله سعی می‌کند با توصیف احوال هریک و تفسیر مشابهت‌های آنان از نظر نام‌شناسی و جاینام-شناسی، به وجوه اشتراک و همانندی‌های آنها بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Key-Khosrow and Zolgharneyn as Two Mytho-historical Figures

نویسندگان [English]

  • Mostafa Gorji
  • Hossein Mohamadi Mobarez
چکیده [English]

Key-Khosrow and Zolgharneyn are two distinguished figures possessing many similarities in different aspects in Persian historical, mythological and literary texts. Nevertheless these similarities have been rarely the topic of discussion. This article, through reviewing around 60 historical and commentary texts, concludes that mythological and mystical features of these two figures are very close to one another; therefore, some aspects of this affinity specially the ones related to onomatology and toponymy will be the specific concerns of this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key
  • Khosrow
  • Zolgharneyn
  • Mythology
  • History