متناقض‌نمای «ناطقِ‌اَخرس» مولانا و تأثیر هرمنوتیکی آن بر کثرت آفرینندگی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

فارغ‌التحصیل دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

چکیده

عرفایی که سکوت را یگانه راه ­«گفتن» از خدا می­دانند، بیشترین سخن عرفانی را گفته­اند. مولانا از «پرگفتارترین خموشان» در پاسخ به چرایی این عملکرد، کثرت آفرینش را ثمرۀ «گفتن» از بحر معنا می­داند. بحری که شرط ورودش خموشی است و پس از وصل هم، مقایسۀ فهم بسیط و پیشامفهومی بحر در مقابل برونداد نارسای زبانی، باعث حیرت و ادامۀ سکوت است؛ اما «ماهیان» بحر­ به «ناطقِ ­اَخرس» موصوف‌اند. گادامر با متافیزیک­زدایی از ­«کلمۀ­ درونی» آگوستین  (بحر معانی مولانا) جهان­روایی هرمنوتیک­ را حاصل تقابل ­دو نطق می‌داند: نطق­درونی که سراسر موضوع یا اسکلتِ خالیِ اندیشه­ است و نطق بیرونی، که گفتاری است همواره عقب­مانده از «قصد» درونی؛ جبران این­ عقب­ماندگی، جستجوی دائم کلمۀ مناسب (تفکّر) و گفتگوهای گونه­گون برای بیان حداکثری ما­فی­الضمیر (پرکردن اسکلت خالی اندیشه) و حاصل آن خصوصاً در امور «بی­تصویر» و «رازآلود» عرفانی، تصویرگری، تمثیل­آوری و شرح و بسط کلام و درنتیجه، کثرت آفرینش است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mowlānā’s “The Talking Dumb” Paradox and its Hermeneutic Effect on Multi-sided Meanings

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Rezadoost
چکیده [English]

The greatest mystics are those who believe that “silence” is the only way of speaking of God. Mowlānā justifies this approach as the capacity for creating multi-sided meanings. He symbolically asserts that Meaning is an Ocean, one can never be drowned into it but through “silence”. That is why a true fish in this ocean is “A Talking Dumb”. Gadamer, in his own turn, through demystifying St. Augustin’s “inner word” (equal to Mowlānā’s “ocean of meaning”), takes the narrative universe of hermeneutics as made up of two contrasting Words: Inner Word which is all content lacking any true idea; Outer Word which can never coincide with inner intention. There remains, thus, no ways but a constant search for “The word of Thinking” in order to express the innermost intentions manifested as images and symbols in mysterious and unshaped mystical sayings

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Talking Dumb
  • Mowlānā
  • the ocean of meanings
  • inner word
  • hermeneutics