فراداستان تاریخ‌نگارانه؛ مطالعۀ موردی: مارمولکی که ماه را بلعید

نویسندگان

چکیده

فراداستان از رایج‌ترین انواع داستان‌های پسامدرنیستی است‌ که گاه رویدادهای تاریخی را آگاهانه تحریف می‌کند تا در امکان کشف حقیقت تاریخی تردید کند. در فراداستان تاریخ‌نگارانه، نویسنده با آشکارکردن شگردهای داستان‌نویسی و تحریف تاریخ، می‌کوشد با روایت و نگرشی متفاوت، تاریخ را نیز یک داستان نشان دهد. روش‌هایی همچون جعل تاریخ، آیرونی، بینامتنیت، زمان‌پریشی، و... در رمان مارمولکی که ماه را بلعید نشان می‌دهد که این رمان، یک فراداستان تاریخ‌نگارانۀ ایرانی است. این پژوهش در نظر دارد تا شگردهای فراداستان تاریخ‌نگارانه را در این رمان براساس نظریۀ لیندا هاچن بررسی نماید. نتیجۀ تحقیق نشان‌دهندۀ ساختار پسامدرنیستی این رمان است که به شکلی طنز‌آمیز تاریخ دوران قاجار و پهلوی را تحریف و نقد و بازنگری می‌کند و حقایق مسلم انگاشته‌شدۀ تاریخی را شبهه‌برانگیز جلوه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical Metafiction: The Case Study of “The Lizzard that Swallowed the Moon”

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Pirooz
  • Ghodsieh Rezvanian
  • Sarvnaz Malek
چکیده [English]

Metafiction is a postmodern form of story-telling that sometimes narrates history fictively in order to call into question the historical facts. This is done by revealing the secrets and devices of the story. “The Lizard that Swallowed the Moon” is a Persian metafiction in which falsification of historical facts, anachronism as well as uses of irony and intertextuality are of major significance. This paper, based on theory of Linda Hutcheon, concludes that the postmodern structure of this novel distorts the historical facts of Qājār and Pahlavi dynastis and thus depicts another picture of these periods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : fiction
  • Postmodernism
  • historical metafiction
  • Linda Hutcheon
  • Ghāsem Shokri