ساخت های بلاغی مرکب و کاربرد آنها در تخلص به مدح

نویسنده

چکیده

معمولاً، هرچه از آغاز ادب فارسی به این‌‌‌سو می‌آییم، صور و ساخت‌های مورد استفاده در خلاقیت کلامی پیچیده‌تر و متنوع‌تر می‌شوند. یکی از روش های اصلی این امر ترکیب آرایه‌ها با هم و ایجاد ساخت های مرکب است. اما در کتب سنتی بلاغت اسلامی، آرایه‌ها جدا از یکدیگر مورد توجه قرار گرفته‌اند. به همین جهت، با گذشت زمان، فاصلۀ بررسی های بلاغی با واقعیت خلاقیت‌های کلامی بیشتر و بیشتر شده‌است. البته گاه به بعضی از این ساخت های مرکب، به سبب زیبایی و فراوانی کاربرد توجه شده‌است. در نوشتار حاضر، ضمن بررسی ضرورت و نشان‌دادن سابقۀ توجه به ساخت‌های مرکب بلاغی، مهم‌ترین ساختارهای مرکب سازندۀ تخلص با ذکر نمونه‌هایی بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compound Rhetorical Structures and Their Application to Poetical Names for Eulogy

نویسنده [English]

  • Reza Khabbazha
چکیده [English]

The structures and forms used in Persian literature have shown to be increasingly complicated, since their very beginning up to now. One of the major ways of the formation of new structures has been producing the novel compound structures, but as in the books on rhetoric, the figures have traditionally been studied out of their contexts, it has not been possible to trace out the creative mechanisms in the back of them. This article, while emphasizing the necessity of studying the tradition of working on compound rhetorical structures, examines their application to poetical names for eulogy through introducing examples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structure
  • rhetoric
  • poetical name
  • rhetorical colors
  • compound