تعداد مقالات: 249
126. افعال معین و نمایش نمود در زبان فارسی

دوره 4، شماره 14، زمستان 1389، صفحه 93-110

مهرداد نغزگوی کهن


129. بررسی و تحلیل دو تراژدی سهراب و فرود بر پایۀ نظریۀ «میتوس تراژدی» فرای

دوره 7، شماره 26، زمستان 1392، صفحه 119-145

محمد ایرانی؛ سمیه بیگلری


131. مؤلفه‌های زمان و مکان روایی در قصص قرآنی

دوره 3، شماره 7 و 8، بهار 1388، صفحه 125-141

زی با؛ ابوالفضل‌ حُری


132. صدامعنایی در شعر گفتاری معاصر

دوره 8، شماره 27، بهار 1393، صفحه 137-161

علی محمدی؛ ماندانا کمرخانی


133. تأثیر گفتمان غرب‌زدگی بر ادبیات داستانی دهه‌های چهل و پنجاه شمسی در ایران

دوره 8، شماره 29، پاییز 1393، صفحه 139-160

سید صدرالدین موسوی؛ مسعود درودی؛ نفیسه اسلانی کتولی


134. تحلیل کهن‌الگوییِ داستان جایی دیگر از گلی ترقی

دوره 5، شماره 16، تابستان 1390، صفحه 147-170

الهام حدادی؛ فرهاد درودگریان


135. وزن در سجع

دوره 4، شماره 11، بهار 1389، صفحه 167-177

ناهید طهرانی ثابت


136. بررسی عقده حقارت در شخصیت بوسهل زوزنی بر اساس روایت بیهقی

دوره 1، شماره 1، بهار 1386، صفحه 49-68

ابوالقاسم قوام؛ احسان قبول


137. خاستگاه استعاری افعال حسی چندمعنا در زبان فارسی از منظر معنی‌شناسی شناختی

دوره 2، شماره 6، تابستان 1388، صفحه 55-85

مریم سادات فیاضی؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا


138. جنبه‏های نمایشی مناظرۀ فطرت بخارایی

دوره 7، شماره 24، تابستان 1392، صفحه 57-82

ابراهیم خدایار؛ مریم الهامیان؛ محمد جعفر یوسفیان کناری


139. کارکرد گفتمان فقهی در مثنوی مولوی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 65-88

حبیب‌الله عباسی؛ غلامعلی فلاح


142. بوردیو و جامعه‌شناسی ادبیات

دوره 1، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 77-94

مژگان کاردوست؛ محمد حسن مقدس جعفری؛ علی یعقوبی


143. پاگشایی قهرمان در حماسه‌های اسطوره‌ای

دوره 5، شماره 16، تابستان 1390، صفحه 81-105

بهروز اتونی


144. بررسی معنی‌شناختی حسن تعبیرات مرتبط با مرگ در غزلیات حافظ

دوره 9، شماره 33، پاییز 1394، صفحه 81-103

غلامرضا پیروز؛ منیره محرابی کالی


145. بررسی شیوه سعید نفیسی در نقد دیوان نظامی گنجوی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1386

ناصر نیکوبخت؛ عباس رنجبران


146. نگاهی به اثرپذیری اشعار شفیعی کدکنی

دوره 3، شماره 10، زمستان 1388، صفحه 83-108

محمد بامدادی؛ فاطمه مدرسی


148. شیخ احمد جام و افسانة کرامات

دوره 4، شماره 13، پاییز 1389، صفحه 85-108

امیرحسین مدنی؛ محمدکاظم کهدویی؛ مهدی ملک ثابت


149. بررسی و تحلیل مقدمه ها در شرح نویسی بر متون ادبی

دوره 4، شماره 11، بهار 1389، صفحه 87-119

احمد رضی؛ زینب رفاهی بخش