تعداد مقالات: 249
-24. سخن آغازین ۲

دوره 1، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 7-9


-23. ضرورت تصحیح انتقادی غزلهای خواجوی کرمانی

دوره 2، شماره 6، تابستان 1388، صفحه 7-30

محمود عابدی


-22. بررسی تکنیک‌های روایی در رمان شازده احتجاب هوشنگ گلشیری

دوره 3، شماره 7 و 8، بهار 1388، صفحه 7-25

کاووس حسن لی؛ زیبا قلاوندی


-20. بررسی رابطة تجربة عرفانی و زبان تصویری در عبهرالعاشقین

دوره 3، شماره 10، زمستان 1388، صفحه 7-25

محمود فتوحی؛ مریم علی نژاد


-18. روایت زمان در رمانِِ از شیطان آموخت و سوزاند

دوره 4، شماره 12، تابستان 1389، صفحه 7-30

فیروز فاضلی؛ فاطمه تقی نژاد


-17. مفهوم «فراست» در گفتمانِ عرفی و عرفانی

دوره 4، شماره 13، پاییز 1389، صفحه 7-28

علیرضا نیکویی؛ اختیار بخشی


-16. روایت شناسی داستان بوم و زاغ در کلیله و دمنه

دوره 4، شماره 14، زمستان 1389، صفحه 7-28

علیرضا نبی لو


-15. بررسی عملکرد روایت در اشعار نیما با تکیه‌بر نشانه‌شناسی ققنوس

دوره 5، شماره 15، بهار 1390، صفحه 7-33

قدرت‌الله طاهری؛ غلامحسین غلامحسین زاده؛ فرزاد کریمی


-14. تناوب‌های «آغازی/ سببی» و «معلوم/ مجهول» در فارسی

دوره 8، شماره 30، زمستان 1393، صفحه 9-28

امید طبیب زاده


-13. تحول کلمات فارسی در دوره اسلامی

دوره 1، شماره 1، بهار 1386، صفحه 9-15

علی اشرف صادقی


-11. مطالعات ادبی معاصر و مفهوم متدشناختی شکل

دوره 2، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 9-19

منصور هاشمی


-10. سه صدا، سه رنگ، سه سبک در شعر قیصر امین‌پور

دوره 2، شماره 5، بهار 1387، صفحه 9-30

محمود فتوحی


-9. مناسک تدفین و آیین‎های گورستانی در آثار داستانی صادق هدایت

دوره 6، شماره 22، زمستان 1391، صفحه 9-32

کاووس حسن لی؛ سیامک نادری


-8. فعل مجهول در زبان‌ها و گویش‌های ایرانی

دوره 5، شماره 16، تابستان 1390، صفحه 9-34

محرم رضایتی کیشه‌خاله؛ مجید جلاله وند آلکامی


-5. کارکردهای شعر در نظر فیلسوفان مسلمان

دوره 6، شماره 19، بهار 1391، صفحه 9-27

سید مهدی زرقانی


-4. روایت‌شناسی شناختی (کاربست نظریۀ آمیختگی مفهومی بر قصه‌های عامیانة ایرانی)

دوره 6، شماره 21، پاییز 1391، صفحه 9-32

بهزاد برکت؛ بلقیس روشن؛ زینب محمدابراهیمی؛ لیلا اردبیلی


-3. رهیافتِ میان‌فرهنگی به گیاه و درخت در اساطیر و ادبیات

دوره 7، شماره 23، بهار 1392، صفحه 9-33

علیرضا نیکویی؛ فیروز فاضلی؛ اسماعیل نقدی


-2. فصلی نو، برگی تازه

دوره 7، شماره 24، تابستان 1392، صفحه 9-10

علیرضا نیکویی


-1. فضای داستان شازده‌احتجاب از منظر نقد مضمونی

دوره 7، شماره 25، پاییز 1392، صفحه 9-31

محمدعلی خزانه دارلو؛ معصومه حامی دوست


0. سطوح تعلیق و تثبیت معنای نظربازی در نگاه عارفانۀ غزل سعدی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1392، صفحه 9-24

پارسا یعقوبی جنبه سرایی؛ زهرا ابطحی