فضای داستان شازده‌احتجاب از منظر نقد مضمونی

نویسندگان

چکیده

کشف مرکز و منشأ تصویرها و جهت‌گیری‌های اصلی تخیل و آگاهی نویسنده، از دستاوردهای اصلی نقد مضمونی است. ژرژ پوله برای دست‌یابی به آگاهی آغازین نویسنده، از خلال تصاویر، رنگ‌ها، بعضی اشکال، حرکت‌ها و عناصر دیگری که در قالب شبکه‌های کلامی و تصویری در اثر ظاهر می‌شوند، فضای حاکم بر آثار ادبی را شرح می‌دهد. در این مقاله با استفاده از روش پوله، شازده‌احتجاب اثر هوشنگ گلشیری را بررسی می‌کنیم و با جستجوی مضامین تکرارشونده‌ای چون اشیا، اشخاص، مکان‌ها، بوها و صداها، به‌مثابه تصویرهایی برآمده از ناخودآگاه راوی‌، فضای این اثر را شرح می‌دهیم. در این داستان، ذهن راوی با نگاهی به گذشته، اشخاص و اشیا را از طریق قاب‌هایی مجزا از هم درک می‌کند که در ارتباط با هم معنا می‌یابند و تلاش راوی برای بازسازی آنها به صورت یک کل منسجم، نتیجه‌ای در بر ندارد. درحقیقت تصاویر تکه‌تکه از جهان، بازتابی از گذشتۀ رو به اضمحلالی است که در آگاهی راوی حضور دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Thematic Criticism of “Setting” in Golshiri’s Shāzde Ehtejāb

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Khazanehdar loo
  • Masoomeh Hami Doost
چکیده [English]

An attempt to discover the origin of the author’s perceptions and imaginations and their major orientations, is among the achievements of Thematic Criticism. Georges Poulet, the Belgian critic, tries to describe the setting of the stories through searching for the images, forms, movements and other elements involved in the their verbal and pictorial networks. This article adopts the same method to explain the setting of Shāzde Ehtejāb, by Golshiri. The narrator of the story, through associating the past, understands each character and event out of their general context and thus does not come to a coherent whole. Each of these isolated images is, in fact, a degenerated representation of the past in the narrator’s mind.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thematic criticism
  • Georges Poulet
  • setting
  • Hooshang Golshiri
  • Shāzde Ehtejāb