نمادشناسی داستان مرد درویشی که کوزه‌ای آب برای خلیفه برد (از مثنوی مولانا)

نویسندگان

چکیده

مثنوی مولوی از آثار ارزنده‌ای است که می‌تواند از زاویۀ روان‌کاوی بررسی شود. از میان روان‌کاوان و روان‌شناسان، نظریات کارل گوستاو یونگ با آثار عرفانی، داستان‌ها و اسطوره‌ها قابل تحلیل است. آنچه یونگ را به مولانا نزدیک می‌کند اهمیت و ارزشی است که وی برای خودآگاهی و کمال قایل است و این همان چیزی است که مولانا در سراسر مثنوی انسان را به سوی آن فرا می‌خواند. همچنین شناخت مولانا از جنبه‌های پنهان روان آدمی که از مبانی و اصول نظریات یونگ است، به‌رغم عدم تفکیک، طبقه‌بندی و نام‌گذاری این جنبه‌ها، در ایجاد این پیوند و سازگاری مؤثر است. در این مقاله جنبه‌های نمادین داستان مرد اعرابیِ درویشی که کوزۀ آبی برای خلیفه برد و ماجرای او با زنش تحلیل و بررسی می‌شود. نگاه به‌ظاهر متناقضی که مولانا و مرد درویش نسبت به زن دارند می‌تواند ریشه در کشمکش موجود در بخش ناخودآگاه روان انسان و کهن‌الگوی آنیما و دوگانگی آن داشته باشد. همچنین به سایر نمادهایی که به نوعی با روان انسان در ارتباط‌اند، اشاره می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Symbology of a Tale from Mathnavi

نویسندگان [English]

  • Hossein Agha Hosseini
  • Ashraf Khosravi
چکیده [English]

A multi-faceted book, Mathnavi of Mowlavi has the capacity to be studied from the point of view of psychoanalysis. Carl Gustav Jung is a famous psychoanalyst and psychiatrist whose theory of personality and archetypes is well-known and has some affinities with the ideas embedded in mystical and mythological literary works. Jung, for instance, the same as Mowlavi gives great value to Self-consciousness, Perfection, and the nconscious aspect of mind.
This article, through adopting a symbological approach towards the tale of “A Poor Man Who took a Jar of Water to the King”, analyzes the paradoxical viewpoints of the poor man (Dervish) and Mowlāna about he character of the former’s wife. This paradox might have its origin in the conflicts between anima and animus, hidden deeply in our mind. The article also deals with other symbols which have something to do with mental mechanisms

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mowlāna
  • the nconscious
  • anima
  • Conflict
  • self
  • conscious