دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، مهر 1388 
مشخصه‌های ادبی شعر ‌گفتار

صفحه 29-50

قدرت‌الله طاهری؛ غلامحسین غلامحسین زاده؛ ساناز رحیم بیگی


نقدی روان‌کاوانه بر شعر «هملت» شاملو

صفحه 69-87

کاظم دزفولیان؛ فواد مولودی؛ حامد یزدخواستی