وجوه اقتباس سینمایی از سیرالعباد سنایی

نویسندگان

چکیده

لزوم پرداختن به جنبه‌های نمایشی آثار ادبیِ غنی فارسی برای استفاده در تولید فیلم‌های اقتباسی جذاب و پُرمحتوا، با عنایت به پیش‌رفت تکنیکی سینما از یک‌سو، و کمبود سوژه‌های جذاب و بکر از سوی دیگر، بر کسی پوشیده نیست. در این مقاله سعی شده است با تکیه‌بر جایگاه و اهمّیّت اقتباس از آثار ادبی در سینمای جهان و سابقۀ آن در ایران، سیرالعباد الی‌المعاد سنایی غزنوی به عنوان اثری واجد شرایط اقتباس بررسی و با توجه به برخی ویژگی‌های مطلوب داستان‌های سینمایی، برخی وجوه نمایشی آن تحلیل و نمایانده شود. با این توصیف، به ویژگی‌های این اثر در ساختار یعنی: نمود داستانی و روایتگونه، تصاویر بکر و بدیع، ماجراهای تصویری، به‌علاوه بخش‌های متمایز اما پیوستۀ متن که قابلیت تبدیل آن را به ‌یک فیلم‌نامۀ سه‌پرده‌ای نشان می‌دهد، در تطابق با یک داستان خوب سینمایی برای اقتباس اشاره شده است. در ضمن به محتوای غنی و فلسفۀ اخلاقی اثر همراه و هم‌خوان با فضا و تصاویر ارائه شده در آن، به عنوان زمینه‌ای مناسب برای اقتباس فیلم‌نامه‌ای سینمایی و ساخت فیلمی ‌ارزشمند توجه شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Aspects of Cinematic Adaptation of Sanā’i’s Seirol-Ebād

نویسندگان [English]

  • Morteza Mohseni
  • Alirezā Pourshbānān
چکیده [English]

The recent technical advances in cinema as well as the lack of original and attractive narratives, are the two essential reasons of a need to make the cinematic application of the rich and dramatic literary works. This article, considering the significance of cinematic adaptation both in Iran and other countries, demonstrates that Seirol-Ebād of Sanā’i enjoys the characteristics to be dramatized as a movie. This work, due to its fictionality, picturesque narrative, original images and the distinct but organized episodes has the capacity to be turned out to a three-act screenplay. Meanwhile, the rich content and the moralistic dimension of the work which are in harmony with its atmosphere and images can be a great support for an invaluable adaptation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seirol
  • Ebād
  • Sanā’i
  • cinema
  • picture
  • Adaptation