روایت زمان در رمانِِ از شیطان آموخت و سوزاند

نویسندگان

چکیده

از شیطان آموخت و سوزاند نوشتة فرخنده آقایی از رمان‌های برجسته معاصر فارسی است که موفق به دریافت جایزۀ منتقدان مطبوعات شده است. این اثر، روایتی از زندگی آدم‌های شهری است. زندگی و وضعیت زن داستان در دنیای شهر، دغدغۀ اصلی نویسنده را شکل ‌می‌دهد. استفاده از تکنیک قدیمی، اما جذاب یادداشت‌های روزانه، و توجه خاصّ به عنصر زمان در روایت، از ویژگی‌های درخور توجه این کتاب است. نویسنده با این تمهید هنری، رمان را به سمت یک بافت درخشان فرمی پیش ‌می‌برد و زمانی نزدیک به دو سال از زندگی شخصیت اصلی را روایت می‌کند و به‌خوبی، بی‌مکانی و بی‌خانمانی قهرمان داستانش را با این قالب روایی به تصویر می‌کشد.
برجسته‌سازی زمان، به‌ویژه انتخاب کانون روایت مناسب، در باورپذیری زندگی سخت شخصیت اصلی داستان و روحیّات او در ذهن مخاطب نقش تعیین‌کننده دارد. این مقاله به بررسی و تحلیلِ چگونگی روایت و روابط زمانمند آن در این اثر از نظرگاه ژرار ژنت می‌پردازد و اهمیت به‌‌کارگیری عنصر زمان و وابسته‌ها و هم‌بسته‌های آن را به عنوان یکی از بنیان‌های روایت‌های مدرنیستی بازمی‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Narrating the Element of Time in “She learned from Devil and burned”

نویسندگان [English]

  • Firooz Fazeli
  • Fatemeh Taghi Nezhad
چکیده [English]

“She learned from Devil and burned” narrates the urban life. The author by making use of the classical but interesting technique of “Diaries”, depicts the heroine of her novel, while paying a special attention to the element of time. By using this technique, she narrates nearly a two year time-span of her protagonist’s life in a way that her homelessness can be deeply felt.
The laborious but monotonous life of the protagonist, through focusing on the element of time, seems effective and convincing enough. The theoretical framework adopted in this article is that of Genette for analyzing narratives. This model shows how important the role of time and its interrelated elements are as the focal techniques used in the Modernistic narratives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narrative
  • Time
  • focalization
  • Farkhondeh Aghaee
  • Genette