تحول کلمات فارسی در دوره اسلامی

نویسنده

چکیده

زبان فارسی، مانند همه زبانهای دنیا، مشمول تحول قرار می گیرد. کلمات از آغاز، وسط و پایان تحول می یابند. تحول پایانی و میانی کلمات رایج تر از تحولات آغازی هستند. در این مقاله به نوع خاصی از تحول کلمات فارسی اشاره شده که کمتر به آن پرداخته اند و آن حذف هجای اول کلمات است، مانند «رخت» به جای «درخت». این نوع تحول در گذر از فارسی میانه به فارسی دری نیز دیده می شود، مانند کلمه «هَشاگرد» که در فارسی به «شاگرد» بدل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evolution of Persian Words in Islamic Age

نویسنده [English]

  • Ali Ashraf Sadeghi
چکیده [English]

Persian, like any other language, is on the constant change. An aspect of this evolution is the change of initial, middle and final parts of words. In this article we deal with a rarely explained change that is the omission of the initial syllables of words. An example is /raxt/ instead of /deraxt/. The same process can be seen in the course of the evolution of Middle Persian to "Fārsi Dari", an instance of which being the change of /hašāgerd/ to /šāgerd/ .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Language Persian
  • lexica evolution
  • Middle Persian
  • ellipsis