سه صدا، سه رنگ، سه سبک در شعر قیصر امین‌پور

نویسنده

چکیده

در این مقاله حیات شعری قیصر امین‌پور، شاعر معاصر فارسی ( متوفی 1386) در سه دوره با عنوان سه سبک فعّال، منفعل و انعکاسی از هم متمایز شده است. این تقسیم‌بندی بر اساس تمایزهای زبانی (در قلمرو واژگان و نحو)، بلاغی (در تصویرها و صناعات) و اندیشه شکل گرفته است. حیات شعری شاعر، در سه دورة حماسی (فعّال)،‌ رمانتیک غمگنانه (منفعل) و تقدیرگرایی درونگرا (انعکاسی) در سه رنگ سرخ، خاکستری و بی‌رنگ تبیین شده است. نتیجه آنکه قیصر امین‌پور از لحاظ بیان حسّاسیتهایش در مواجهه با جهان و جامعه شاعری صادق است و «روح زمان» به‌روشنی در شعرش بازتاب یافته است. شعر او گزارش راستین مناسبات شاعر با هستی و جامعه و تغییرات و تحولات ایدئولوژیک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Three Voices, three colors and three Styles in Qeysar Aminpour poetry

نویسنده [English]

  • Mahmood Fotoohi
چکیده [English]

This Article recognizes tree voices and styles in the works of contemporary Persian poet, Qeysar Aminpour's (d. 2007). His tree voices are active, passive and reflexive. This classification has based on language (lexical and syntax), imagination (images and figures) and idea. Tree different periods of the poet's life have been presented in tree colors. Red is dominant color in his epic period (active); gray in his sadly romanticism (pasive) and finally the style of his fatalism (reflexive) period is colorless.
The article concludes that Aminpour is a true poet because he represents his real feelings of the world and social, and his poems show obviously the sprite of time and His true relations with the ideological changes in Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qesar Aminpour
  • stylistics
  • color
  • Rhetorics
  • Thought