مطالعات ادبی معاصر و مفهوم متدشناختی شکل

نویسنده

چکیده

شکل یا فرم مفهومی است که در متدشناسی رشته‌های مطالعات‌ ادبی مورد استفاده قرار گرفته است. نوشته‌های مربوط به این موضوع از این نظر که در پیش‌فرضهای تفکر متد‌شناختی خود زبان را مادی یا شیء‌واره فرض می‌کنند یکسان‌اند. این مقاله ابتدا به بررسی و تحلیل مفهوم شکل در سه متن نظری می‌پردازد و با نقل قولهایی از پل دومان تحلیلهای بیشتری را ارائه می‌دهد. در انتها نیز به تأثیر دیدگاههای زبانشناختی بر شیوة‌ تدریس و تحقیق مطالعات ادبی اشاره می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Contemporary Literary Studies and the Methodological Concept of Form

نویسنده [English]

  • Mansoor Hashemi
چکیده [English]

This article investigates the concept of literary form in three methodological Persian texts and concludes that this concept is epistemologically a contradictory term in its present theoretical state since it is primarily a term used for the aesthetics of visual arts, and therefore its application to the linguistic art has been problematic in the sense that it is another case of ideological reification of language. Paul de Man’s epistemological illuminations on the origination of the concept of form are examined as well. And finally there will be some deductions for the pedagogy and research in the literary studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • concept of form
  • methodology
  • Persian texts
  • Paul de Man