مقایسة برخی از پرسوناژها در اساطیر روسیه و ایران

دوره 2، شماره 3، مهر 1386، صفحه 105-126

علی تسلیمی؛ عباس خائفی؛ اعظم اسماعیل زاده


آنیمیسم و پیوند آن با ناتورالیسم در آثار صادق چوبک

دوره 9، شماره 33، مهر 1394، صفحه 105-126

مریم حیدری؛ هانیه غفاری کومله


غیب اندیشی مولوی در مثنوی معنوی

دوره 3، شماره 9، مهر 1388، صفحه 107-127

رامین محرمی


نشانه های تالشی در مناطق تات زبان خلخال

دوره 4، شماره 13، مهر 1389، صفحه 109-140

جهاندوست سبزعلیپور


بررسی ریشه و مادة افعال در گویشهای تاتی، تالشی و گیلکی

دوره 2، شماره 6، تیر 1388، صفحه 111-132

محرم رضایتی کیشه‌خاله؛ جهاندوست سبزعلیپور


پیشوند فعلی /bv/ در گذشتۀ سادۀ گیلکی از تکوین تا تصریف

دوره 6، شماره 20، تیر 1391، صفحه 111-134

سید حنان میرهاشمی جورشری


مولوی و منطق‌الطیر خاقانی

دوره 7، شماره 25، مهر 1392، صفحه 113-134

مهدی نیکمنش


بررسی شخصیت‌های داستان «اناربانو و پسرهایش» از منظرِ «تن بیگانة» کریستوا

دوره 9، شماره 31، فروردین 1394، صفحه 117-135

ابراهیم سلیمی کوچی؛ فاطمه سکوت جهرمی


بررسی و تحلیل انسان آرمانی در رمان سمفونی مردگان

دوره 7، شماره 23، فروردین 1392، صفحه 123-148

قدرت‌الله طاهری؛ سعید بزرگ بیگدلی؛ خدیجه اسفندیاری


تحلیل روایت اسطوره‌ای منظومۀ آرش کمانگیر

دوره 9، شماره 32، تیر 1394، صفحه 127-149

فریده داودی مقدم


روایت و دامنة زمانی روایت در قصه‌های مثنوی

دوره 2، شماره 5، فروردین 1387، صفحه 129-160

نصرالله امامی؛ بهروز مهدی‌زاده فرد


غیبت آرش کمانگیر در شاهنامه

دوره 6، شماره 21، مهر 1391، صفحه 141-169

سوسن جبری؛ خلیل کهریزی


کارکرد رنگ در شاهنامه فردوسی

دوره 1، شماره 2، تیر 1386، صفحه 143-165

کاووس حسن لی؛ لیلا احمدیان


بررسی عنصر روایت در قصۀ حسین‌کرد شبستری

دوره 5، شماره 17، مهر 1390، صفحه 143-163

زهرا دهقان دهنوی؛ یدالله جلالی پندری


سهم علائم ویرایشی در داستان‌پردازی پسامدرن فارسی

دوره 6، شماره 22، دی 1391، صفحه 155-171

پارسا یعقوبی جنبه سرایی؛ معصومه منتشلو


بررسی کهن‌الگوی پیر فرزانه در داستان زال

دوره 8، شماره 28، تیر 1393، صفحه 155-179

محمد طاهری؛ حمید آقاجانی؛ فریبا رضایی


تحلیل سه قطره خون با رویکردِ جامعه‌شناسی ساختگرا

دوره 3، شماره 7 و 8، فروردین 1388، صفحه 171-188

علی تسلیمی؛ زی با


ساخت ارگتیو در گویش تاتی خلخال

دوره 1، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 89-105

محرم رضایتی؛ جهاندوست سبزعلی پور


اسطوره‌شکنی و اسطوره‌سازی رمانتیک در شعر احمد شاملو

دوره 7، شماره 24، تیر 1392، صفحه 105-128

ابراهیم محمدی؛ محمد بهنام فر؛ غلامرضا طیبی نژاد


بررسی توصیفی، تحلیلی و انتقادی رمانهای عامه پسند ایرانی

دوره 3، شماره 10، دی 1388، صفحه 109-136

علی صفایی؛ کبری مظفری