نگاهی به سیر آرا و عقاید دربارة نظریة محاکات

نویسنده

چکیده

نظریة محاکات از عصر حکمای یونان باستان تاکنون محل توجه فلاسفه، هنرمندان، شاعران و منتقدان هنری و ادبی بوده است. این نظریه نخست در آراءِ دوموکریت مطرح گردید. سقراط آن را به شکل جدی وارد مباحث زیبایی‌شناسی و فلسفة هنر کرد و افلاطون و ارسطو هریک با دیدگاه خاص خود آن را تفسیر کردند و فلوطین تلفیقی از آراءِ ایشان را ارائه نمود. در قرون وسطی اگرچه در جهان غرب این بحث از رونق افتاد، اما خوشبختانه حکمای اسلامی مانند فارابی، ابن‌سینا، ابن‌رشد و خواجه‌نصیر با ارائة نظریاتی بدیع و موشکافانه به این نظریه با مقتضیات فرهنگی خاص جوامع اسلامی تداوم بخشیدند. با آغاز عصر رنسانس مجدداً منتقدان و نظریه‌پردازان غربی به لطف ترجمه‌هایی که از تألیفات مسلمانان انجام شده بود، به این مباحث علاقه‌مند شده، کتاب‌ها و مقالات پرشماری درباب تفسیر نظریة محاکات تألیف نمودند. این نظریه از بدو پیدایش تا کنون تحولات گوناگونی را تجربه کرده و زمینة جذابی برای طرح مباحث فلسفی، ادبی و انتقادی فراهم نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Short History of Outlooks on Mimesis

نویسنده [English]

  • Mohammad Taheri
چکیده [English]

Mimetic theory, since the time of ancient Greek philosophers, has been the concern of thinkers, artists, poets and literary critics. Introduced by Democritus, the theory found a philosophical character in the works of Socrates. Aristotle and Plato, in their turns, presented different interpretations of mimesis, and Plotinus gave his own synthesis of it. In the Middle Ages, this topic became stagnant in the West, but Muslim thinkers such as Fārābi, Khāje Nasir, Ibn Roshd and Ibn Sinā, revived the idea of mimesis, enriching it with the achievements of Islamic culture. Since Rennaissance, thanks to the translations of the Muslim philosophers, the Western critics got interested once more in this theory. Mimesis theory, because of its very evolution, has been a matter of different studies in the area of philosophy and literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mimesis
  • Literature
  • philosophy
  • art
  • beliefs