تحلیل سه قطره خون با رویکردِ جامعه‌شناسی ساختگرا

نویسندگان

چکیده

جامعهشناسی ساخت‌گرا یکی از رویکردهای اساسی نقد ادبی معاصر است. جامعهشناسان ساخت‌گرا چون گلدمن آلتوسر و ماشری گاه متون سمبولیستی و سوررئالیستی را مورد بررسی قرار میدهند. داستان سه قطره خون صادق هدایت دارای ظرفیت‌هایی است که میتواند قرائتهای متفاوتی داشته باشد. معمولاً داستان سه قطره خون را از دیدگاه روان‌شناختی تحلیل کرده‌اند، اما این مقاله داستان حاضر را با رویکرد ادبی متفاوت، یعنی بر اساس نظریات جامعه‌شناسان ساخت‌گرا بررسی می‌کند. بررسی نموده است. جامعه‌شناسان ساخت‌گرا، بازتاب ایدئولوژی و ساختارها و صورت‌بندی‌های اجتماعی را در متن جستجو می‌کنند و آنگاه توانایی نویسندگان و فردیت آنها را در تحولات اجتماعی نشان می‌دهند. داستان سه قطره خون واقعیات اجتماعی زمان خود را بازتاب می‌دهد و ناتوانی شخصیت‌های آن را در زیر سیطرۀ ایدئولوژی آشکار می‌سازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Structural Sociological Reading of Hedayāt\'s Three Drops of Blood

نویسندگان [English]

  • Ali Taslimi
  • - -
چکیده [English]

Structuralist sociology is among the decisive approaches of the contemporary literary criticism whose pioneers such as Althusser, Macherey and Goldmann, have sometimes analyzed the symbolistic and surrealistic texts.
Three drops of Blood by Sādegh Hedāyat, although mostly studied psychologically, has the capacity to be read from different viewpoints. The present study of this work is based on the ideas of the structuralist sociologists who look for the reflection of ideologies, social structures and formations in literary texts in order to picture the genius of their writers in representing social changes. Three drops of Blood as a representation of the social relationships of its time, reveals how an ideological society enfeebles its men and women by depriving them of their human rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ideology
  • Three drops of blood
  • Sādegh Hedāyat
  • structuralist sociology