بررسی و تحلیل انسان آرمانی در رمان سمفونی مردگان

نویسندگان

چکیده

انسان و شناخت ویژگی‌های او از دیرباز، از آموزه‌های زرتشت تا تأملات خردورزانۀ متفکران اسلامی و مسیحی، از فلاسفه یونان و روم تا هند و چین، همواره مورد توجه بشر بوده‌است. جوامع انسانی در طول حیات خود با گفتمان‌هایی گوناگون مواجه بوده‌اند که غلبۀ هر یک از آنها تعیین‌کنندۀ مسیر آنها در رشد یا فرو افتادن در ضعف بوده‌است. در دوران معاصر نیز گسترش اندیشه‌های لیبرالیستی، ناسیونالیستی، سوسیالیستی و اسلامی، منجر به حاکمیت گفتمان‌های برخاسته از این اندیشه‌ها شده‌است. ازجمله گفتمان‌های فکری دوران معاصر، لیبرالیسم است. در این ایدئولوژی، انسان آرمانی ویژگی‌هایی چون فردگرایی، آزادی، خردگرایی، برابری، تساهل و مدارا دارد. در این جستار پس از تعریف این مکتب فکری، با روش توصیفی- تحلیلی، انسان آرمانی این گفتمان در رمان سمفونی مردگان بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ideal Man In “The Symphoney of the Dead” by Abbās Ma’roofi

نویسندگان [English]

  • Ghodratollāh Tāheri
  • Saeed Bozorg Bigdeli
  • Khadijeh Esfandiari
چکیده [English]

Knowledge of Man and his characteristics has been of great interest since the formation of old religious beliefs of Zoroaster up to the rationalistic ideas of Islamic and Christian thinkers, and philosophical doctrines in ancient Greece, India and china. Different discourses in the various areas of thinking have acted as the origin of fall and rise of societies. One of the modern discourses is Liberalism that defines its Ideal Man with characteristics such as individualism, freedom, rationalism, equality, and tolerance. This article after explaining the principles of Liberalism, analyses The Ideal Man in “The Symphony of the Dead” by Abbās Ma’roofi.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ideal Man
  • The Symphony of the Dead
  • Liberalistic Discourse
  • Persian Fiction