دیوان کبیر قونیه و کلیّات شمس استاد فروزانفر

نویسنده

چکیده

در اثنای فراهم سازی دیوان کبیر(نسخة قونیه) متن تصحیح شدة کلیات شمس تبریزی از مرحوم بدیع‌الزّمان فروزانفر را به آن دلیل که نسخة اساس آن مرحوم هم همین نسخه بوده، در نظر داشتم. در مواردی بین نسخة خطی و چاپ شدة آن اختلافاتی دیده می‌شد که در این مقاله به 93 مورد از مهمترین آنها اشاره کرده‌ام. هدف از این نوشتار روشن‌تر شدن پاره‌ای موارد به استناد نسخة قونیه در دیوان کبیر و ارائة صورت دیگری از شعر مولاناست که احیاناً صحیح‌تر به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Divân-e Kabir-e Ghooniyeh and Kolliât-e Shams as narrated by Foroozânfar

نویسنده [English]

  • Towfigh Sobhani
چکیده [English]

In making ready Mawlânâ's Divân-e Kabir (Ghooniyeh version), I based my work on a fair copy of this version by the deceased professor, Foroozânfar. In the course of this preparation, I grew aware of the differences between the script and the published book, of which I mention here, 93 instances. This paper, on the basis of some findings in Ghooniyeh version, attempts to clarify the ambiguous points in some poems of Mawlânâ, in order to introduce another reading of them which seems to be more authentic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mawlânâ
  • ghazal
  • Foroozânfar
  • Kolliât
  • e Shams
  • emendation