تحلیل روایت اسطوره‌ای منظومۀ آرش کمانگیر

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شاهد

چکیده

منظومة «آرش کمانگیر»، سرودۀ سیاوش کسرایی، از نمونه‌های خوب اشعار روایی معاصر است که می‌تواند از دیدگاه نظریه­های روایت‌شناسی تحلیل و تفسیر شود. در این مقاله براساس نظریه‌های تولان، ژنت، گرماس و... علاوه‌بر مواردی چون طرح و پیرنگ، زمان، شخصیت‌پردازی، کانون‌سازی و... به بازنمایی پیوند روایت­پردازی کسرایی با ماهیت اسطوره‌ای این داستان نیز پرداخته‌ایم. بر این اساس تحلیل­های این پژوهش در حوزۀ روایت‌شناسی شناختی نیز وارد می­شود. نتیجۀ این پژوهش، آشکارکنندۀ استفاده شاعر از راویان متعدد، در راستای پیشبرد روایت و برجسته‌سازی شرایط حاکم بر جامعه از طریق شرح کنش کانونی‌سازان و کانونی‌شوندگان پویایی است که در شکل­گیری یک طرح قهرمانانه و اسطوره­ای به گونه­ای مؤثر عمل کرده­اند. همین روایت­پردازی مناسب و هماهنگی آن با بافت حماسی و توصیفات غنایی متن، موجب تأثیر و تشخص کارکرد اساطیری، جامعه‌شناسانه و ادبی اثر ماندگار کسرایی شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Mythical Narrative Arash-e Kamāngir

نویسنده [English]

  • Farideh Davoudi Moghaddam
چکیده [English]

The versified story Arash-e Kamāngir is among the typical examples of modern Persian narrative poems which can be analyzed from different narratological perspectives. In this article, apart from the story’s plot, time, characterization, and focalization, its mythological nature has also been studied. The results reveal that the poet has benefited from a variety of narrators to direct the narrative; he has also dramatized the social circumstance through explaining the incessant actions of the focalized and focalizers who play their role in the formation of heroic and mythical characters. This aspect of the work accompanied by its epic context, lyrical descriptions and mythological spirit has turned the poem to a memorable work of literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arash-e Kamāngir
  • Narratology
  • plot
  • focalization
  • Characterization