نشانه های تالشی در مناطق تات زبان خلخال

نویسنده

چکیده

تاتی خلخال و تالشی از هم متأثرند، اما مقدار این تأثیر در مناطق مختلف متفاوت است. شدت نزدیکی این دو گویش‌ با یکدیگر عاملی برای مخفی ماندن حدود و ثغور جغرافیای زبانی این دو شده است، چنان‌که گاه گونه‌های تاتی در دل تالشی، و گونه‌هایی تالشی در دل تاتی یافت می‌شوند. دو روستای «اسکستان» و «اسبو»، از توابع شاهرود خلخال، از دیرباز در مسیر راه تالش و شاهرود قرار گرفته و ارتباط تنگاتنگی با تالش داشته‌اند، این دروازه در تحقیقات زبان‌شناسی تاتی و تالشی جدی گرفته نشده است.
این مقاله با توجه به دلایل مختلف زبان‌شناختی، اجتماعی و جغرافیایی در پی‌ آن است که نشان دهد زبان دو گونۀ اسکستانی و اسبویی، برخلاف معروف، به نظر می‌رسد گونه‌ای از تالشی باشد. ویژگی‌ها و مؤلفه‌های مهم زبانی خاص تاتی و تالشی، سابقۀ ارتباط این دو منطقه با هم، ارائۀ شواهد و مثال‌هایی در چند بخش آوایی، ساختواژی، و واژگانی، و بررسی ملاحظات جغرافیایی منطقه مؤید این مدعاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tāleshi Indications in Tāti Districts of Khalkhāl

نویسنده [English]

  • Jahandust Sabzalipoo
چکیده [English]

Although Tāleshi and Tāti of Khalkhāl are two dialects that have affected each other in various levels, the degree of this effect in different places are not the same. In fact the very closeness of the two dialects has been a major reason for impossibility of drawing clear borderlines between them. It happens that Tāti varieties can be seen in the heart of Tāleshi districts, or Tāleshi varieties are found in the center of Tāti districts. Askestān and Asbu, as villages of Shāhrood region of Khakhāl, are located on the way Tālesh- Shāhrood, being tightly linked with Tālesh, but unfortunately this fact has been neglected in linguistic researches.
This article postulates that Askestāni and Asbui, in spite of the dominant belief, are varieties of Tāleshi. This claim is supported by focusing on linguistic characteristics of Tāti and Tāleshi, the history of the interrelation between the two dialects, geographical parameters of the area, as well as the phonological, morphological, and lexical examples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tāti of khalkhāl
  • Tāleshi
  • Azari
  • Askestān
  • Asbu