تعداد مقالات: 249
176. مقایسة برخی از پرسوناژها در اساطیر روسیه و ایران

دوره 2، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 105-126

علی تسلیمی؛ عباس خائفی؛ اعظم اسماعیل زاده


177. آنیمیسم و پیوند آن با ناتورالیسم در آثار صادق چوبک

دوره 9، شماره 33، پاییز 1394، صفحه 105-126

مریم حیدری؛ هانیه غفاری کومله


178. غیب اندیشی مولوی در مثنوی معنوی

دوره 3، شماره 9، پاییز 1388، صفحه 107-127

رامین محرمی


179. نشانه های تالشی در مناطق تات زبان خلخال

دوره 4، شماره 13، پاییز 1389، صفحه 109-140

جهاندوست سبزعلیپور


180. بررسی ریشه و مادة افعال در گویشهای تاتی، تالشی و گیلکی

دوره 2، شماره 6، تابستان 1388، صفحه 111-132

محرم رضایتی کیشه‌خاله؛ جهاندوست سبزعلیپور


181. پیشوند فعلی /bv/ در گذشتۀ سادۀ گیلکی از تکوین تا تصریف

دوره 6، شماره 20، تابستان 1391، صفحه 111-134

سید حنان میرهاشمی جورشری


182. مولوی و منطق‌الطیر خاقانی

دوره 7، شماره 25، پاییز 1392، صفحه 113-134

مهدی نیکمنش


183. بررسی شخصیت‌های داستان «اناربانو و پسرهایش» از منظرِ «تن بیگانة» کریستوا

دوره 9، شماره 31، بهار 1394، صفحه 117-135

ابراهیم سلیمی کوچی؛ فاطمه سکوت جهرمی


184. بررسی و تحلیل انسان آرمانی در رمان سمفونی مردگان

دوره 7، شماره 23، بهار 1392، صفحه 123-148

قدرت‌الله طاهری؛ سعید بزرگ بیگدلی؛ خدیجه اسفندیاری


185. جایگاه متن، مؤلف و خواننده از دیدگاه اُمبرتو اِکو

دوره 5، شماره 18، زمستان 1390، صفحه 125-143

فاطمه رحیمی


186. تحلیل روایت اسطوره‌ای منظومۀ آرش کمانگیر

دوره 9، شماره 32، تابستان 1394، صفحه 127-149

فریده داودی مقدم


187. روایت و دامنة زمانی روایت در قصه‌های مثنوی

دوره 2، شماره 5، بهار 1387، صفحه 129-160

نصرالله امامی؛ بهروز مهدی‌زاده فرد


188. غیبت آرش کمانگیر در شاهنامه

دوره 6، شماره 21، پاییز 1391، صفحه 141-169

سوسن جبری؛ خلیل کهریزی


189. کارکرد رنگ در شاهنامه فردوسی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 143-165

کاووس حسن لی؛ لیلا احمدیان


190. بررسی عنصر روایت در قصۀ حسین‌کرد شبستری

دوره 5، شماره 17، پاییز 1390، صفحه 143-163

زهرا دهقان دهنوی؛ یدالله جلالی پندری


191. سهم علائم ویرایشی در داستان‌پردازی پسامدرن فارسی

دوره 6، شماره 22، زمستان 1391، صفحه 155-171

پارسا یعقوبی جنبه سرایی؛ معصومه منتشلو


192. بررسی کهن‌الگوی پیر فرزانه در داستان زال

دوره 8، شماره 28، تابستان 1393، صفحه 155-179

محمد طاهری؛ حمید آقاجانی؛ فریبا رضایی


193. تحلیل سه قطره خون با رویکردِ جامعه‌شناسی ساختگرا

دوره 3، شماره 7 و 8، بهار 1388، صفحه 171-188

علی تسلیمی؛ زی با


194. نگاهی به سیر آرا و عقاید دربارة نظریة محاکات

دوره 3، شماره 10، زمستان 1388، صفحه 207-226

محمد طاهری


195. ساخت ارگتیو در گویش تاتی خلخال

دوره 1، شماره 1، بهار 1386، صفحه 89-105

محرم رضایتی؛ جهاندوست سبزعلی پور


196. دیوان کبیر قونیه و کلیّات شمس استاد فروزانفر

دوره 1، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 95-115

توفیق سبحانی


197. تحلیل سندبادنامه از دیدگاه روان شناسی یونگ

دوره 4، شماره 12، تابستان 1389، صفحه 103-118

طیبه جعفری


198. اسطوره‌شکنی و اسطوره‌سازی رمانتیک در شعر احمد شاملو

دوره 7، شماره 24، تابستان 1392، صفحه 105-128

ابراهیم محمدی؛ محمد بهنام فر؛ غلامرضا طیبی نژاد


199. بررسی توصیفی، تحلیلی و انتقادی رمانهای عامه پسند ایرانی

دوره 3، شماره 10، زمستان 1388، صفحه 109-136

علی صفایی؛ کبری مظفری