کلیدواژه‌ها = شاهنامه
تعداد مقالات: 13
2. بررسی کهن‌الگوی پیر فرزانه در داستان زال

دوره 8، شماره 28، تابستان 1393، صفحه 155-179

محمد طاهری؛ حمید آقاجانی؛ فریبا رضایی


3. بررسی و تحلیل آیین‌های باروری در شاهنامۀ فردوسی

دوره 8، شماره 27، بهار 1393، صفحه 41-67

تیمور مالمیر؛ فردین حسین پناهی


4. بررسی تطبیقی و انتقادی گزارششاهنامه و متون مزدیسنی

دوره 8، شماره 27، بهار 1393، صفحه 89-114

حسین حیدری؛ محدثه قاسم پور


5. بررسی ارجاع مشارکین در هفت‌خوان رستم

دوره 7، شماره 26، زمستان 1392، صفحه 147-176

عباسعلی آهنگر؛ محمدامیر مشهدی؛ ستاره مجاهدی رضاییان


7. غیبت آرش کمانگیر در شاهنامه

دوره 6، شماره 21، پاییز 1391، صفحه 141-169

سوسن جبری؛ خلیل کهریزی


8. شاهنامه و دیدگاه سه تن از شارحان

دوره 5، شماره 18، زمستان 1390، صفحه 171-192

محمدرضا نصر اصفهانی؛ فریبا فرخ نژاد


9. پاگشایی قهرمان در حماسه‌های اسطوره‌ای

دوره 5، شماره 16، تابستان 1390، صفحه 81-105

بهروز اتونی


10. فرآید فردیت در شاهنامه با تکیه بر شخصیت رستم

دوره 4، شماره 14، زمستان 1389، صفحه 29-48

علی تسلیمی؛ سید مجتبی میرمیران


11. تحلیل نمادینگی عناصر خاک و باد در اساطیر و شاهنامة فردوسی براساس نقد اسطوره

دوره 3، شماره 10، زمستان 1388، صفحه 57-82

فرزاد قائمی؛ محمد جعفر یاحقی؛ مهدخت پورخالقی


12. آشناترین شاعر ادب فارسی با شاهنامه

دوره 2، شماره 6، تابستان 1388، صفحه 133-161

زی با؛ سجّاد آیدِنلو


13. کارکرد رنگ در شاهنامه فردوسی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 143-165

کاووس حسن لی؛ لیلا احمدیان