شاهنامه و دیدگاه سه تن از شارحان

نویسندگان

چکیده

نوشتار حاضر تأملی است تحلیلی و انتقادی بر بخش نخست از شروح دفتر سوم شاهنامه (داستان سیاوش) در شرح‌های خالقی مطلق، کزازی و جوینی. این نوشتار مقایسة شرح ابیاتی است از این پژوهشگران و معرفی شیوه‌های شروح آنها و احیاناً سهو و لغزش‌هایی که در گزارش متن دچار شده‌اند. به بیان دیگر، کوشیده‌ایم نشان دهیم که ماجرای تفسیر و گزارش شاهنامه ماجرایی است پایان‌ناپذیر و پیوسته گام‌های تازه‌ای برای رسیدن به فهم دقیق‌تر ابیات مبهم این اثر گرانسنگ، برداشته می‌شود. در ابیات انتخاب‌شده، سعی کردیم در مواردی که تفسیر سه شارح با یکدیگر اختلاف فراوان دارد، با بهره‌گیری از تحلیل و استناد، شرح و تفسیر برتر، برگزیده و ارائه شود. در این مختصر پاره‌ای از نقدهای شروح معتبر شاهنامه، به لحاظ جامعیّت و مطرح بودن در محافل دانشگاهی، به‌ویژه شرح اندیشمندانه و عالمانة استاد خالقی مطلق آمده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Shāhnāme According to Three Commentators

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rezā Nasr Esfahāni
  • Faribā Farrokh Nezhād
چکیده [English]

Shāhnāme is the manifestation of Iranian’s national identity and benefits a significance as vast as Iran’s language and culture. This article is a critical and analytic study of the first part of the third Book of Shāhnāme, i.e. The Story of Siāvosh, according to the three versions of Khāleghi Motlagh, Kazzāzi, and Joveyni. The article through explaining the methods used in each version, and comparing the explanation of the verse, demonstrates that each version has committed certain errors. In other words, we have tried to prove that the very work of interpreting Shāhnāme and explaining its verses, the same as interpreting the Ghazals of Hāfiz, is a never-ending task. Meanwhile, some criticisms about the reliable expositions on Shāhnāme, specifically the meticulous one belonging to Khāleghi are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shāhnāme
  • commentary criticisms
  • analytic comparison