دوره و شماره: دوره 5، شماره 15، بهار 1390 
1. بررسی عملکرد روایت در اشعار نیما با تکیه‌بر نشانه‌شناسی ققنوس

صفحه 7-33

قدرت‌الله طاهری؛ غلامحسین غلامحسین زاده؛ فرزاد کریمی