تحلیل گفتمانی جزیرۀ سرگردانی و پیوند معناییِ آن با دیگر رمان های سیمین دانشور

نویسندگان

چکیده

صاحب‌نظران تحلیل گفتمان در تحلیل متون ادبی، افزون‌بر جنبه‌‌های صوری و واژگانی، بر عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز تأکید دارند. نورمن فرکلاف، از نظریه‌پردازان تحلیل گفتمان انتقادی، متون را در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین بررسی می‌کند. این شیوه در توصیف و کشف دیدگاه‌های فکری نویسندگان و رویکردهای سیاسی و اجتماعی آنان کارآمد است.
در این پژوهش رمان‌ جزیرۀ سرگردانی، نوشتۀ سیمین دانشور، با استفاده از این رهیافت، تحلیل و تبیین شده‌است تا چگونگی نگرش نویسنده در پردازش لایه‌های مختلف درون‌مایة آن کشف گردد. مسألۀ هویت، آزادی، استعمار و تبعیض، سرگردانی انسان مدرن، توسعه، سنت و تجدد، مذهب و اهمیت آن، در گفتگوها، صحنه‌سازی‌ها، و روایت‌های این رمان‌ در مرکز توجه قرار گرفته‌است. ویژگی‌های یادشده، گفتمان غالب در آثار دانشور است که با رمان‌های دیگر نویسنده (سووشون و ساربان سرگردان) پیوند معنایی ایجاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Discursive Analysis of Dāneshvar’s “Wandering-State Island” and its Semantic Relations to Her Other Novels

نویسندگان [English]

  • Ferdows Agha Golzadeh
  • Hossein Ali Ghobadi
  • Seyd Ali Dasp
چکیده [English]

Specialists of Discourse Analysis support their formal and lexical studies of literary texts with socio-cultural elements. Norman Fairclough analyses the texts in three levels of description, interpretation and determination. This method is very beneficial in discovering the writers’ perspectives as well as their socio-political approaches.
This article, following Fairclough’s method, reads “Wandering-State Island” by Simin Dāneshvar in order to show how the elements of identity, freedom, colonialism, wandering-state of modern man, tradition and modernity, and religion are significant when considering the different layers of the novel; meanwhile the cohesive combination of these elements form the dominant discourse of Dāneshvar’s novel which relates it to her other novels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse Analysis
  • theme
  • Wandering
  • State Island
  • Ideology
  • Simin Dāneshvar