تحلیل روان‌شناختی شخصیت‌های داستانیِ هوشنگ مرادی براساس نظریه اریکسون

نویسندگان

چکیده

در این مقاله ابتدا رفتار شخصیت‌های داستانی هوشنگ مرادی کرمانی براساس نظریۀ اریکسون، مورد مطالعه قرار گرفته‌است، سپس به عواملی اشاره شده که سبب توفیق او در توصیف و عرضۀ شخصیت‌های مناسب گردیده‌است. از نظریۀ «مراحل هشتگانۀ زندگی» اریکسون، سن بازی، سن مدرسه، و مرحلۀ نوجوانی با ویژگی‌ها و رفتار شخصیت‌های داستان‌های مرادی کرمانی مطابقت دارد. براساس این نظریه، در سن بازی، کودکان ویژگی‌هایی نظیر ابتکار، علاقه به حیوانات و اسباب‌بازی. در سن مدرسه، استدلال‌، احساس نیاز به کسب لیاقت اجتماعی، مواجه‌شدن با بحران، و در سن نوجوانی، ویژگی‌هایی نظیر هویت‌طلبی، همانندسازی و بحران هویت دارند. مرادی در شخصیت‌پردازی و توصیف احوال، رفتار و گفتار قهرمانان داستان‌های خود این ویژگی‌ها را رعایت کرده و متناسب با رشد شخصیت کودکان و رفتار آنان، آثار خود را پدید آورده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychological Analysis of Hooshang Morādi’s Fictional Characters Based on Erikson’s Theory

نویسندگان [English]

  • Rāmin Moharrami
  • Nader Hajloo
  • Mehri Shojaee Masooleh
چکیده [English]

The present article intends to find out if the novelist Hooshang Morādi follows the pattern of character growth stages as proposed by psychologist, Erik Erikson in creating his fictional characters, and if this is the case, what factors contribute in his successful characterization. Play Age, School Age, and Adolescence are among the eight stages mentioned by Erikson which are significant in the stories of Morādi. According to Erikson, individuals, at Play Age are initiative, and interested in animals and toys; at School Age, they are in need of logical reasoning, social capability, and facing with crisis; and in Adolescence they are concerned with search for identity, assimilation, and identity crisis. It seems that Morādi takes into account these items while developing his characters

کلیدواژه‌ها [English]

  • children’s and adolescent’s literature
  • Psychological Criticism
  • Character
  • Erik Erikson
  • Morādi Kermāni