دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، زمستان 1387 
4. کارکرد گفتمان فقهی در مثنوی مولوی

صفحه 65-88

حبیب‌الله عباسی؛ غلامعلی فلاح