کلیدواژه‌ها = شعر معاصر
طبقه‌بندی ساختاری گونه‌های شعر کوتاه معاصر

دوره 9، شماره 34، دی 1394، صفحه 9-31

سوسن جبری؛ حمید باقری فارسانی


صدامعنایی در شعر گفتاری معاصر

دوره 8، شماره 27، فروردین 1393، صفحه 137-161

علی محمدی؛ ماندانا کمرخانی


مشخصه‌های ادبی شعر ‌گفتار

دوره 3، شماره 9، مهر 1388، صفحه 29-50

قدرت‌الله طاهری؛ غلامحسین غلامحسین زاده؛ ساناز رحیم بیگی


بررسی شعر هوشنگ چالنگی و تأثیر آن بر جریان‌های شعری دهه‌های 50 تا 70

دوره 3، شماره 7 و 8، فروردین 1388، صفحه 189-206

منوچهر تشکری؛ پروین گلی‌زاده