بررسی شعر هوشنگ چالنگی و تأثیر آن بر جریان‌های شعری دهه‌های 50 تا 70

نویسندگان

چکیده

دهۀ چهل شمسی یکی از درخشان‌ترین مقاطع شعر معاصر فارسی است. در این دهه، جریان‌ها و موج های زیادی مانند موج نو، شعر دیگر و شعر حجم از دل شعر نیمایی سر برآوردند. هوشنگ چالنگی از جمله شاعرانی بود که در این دهه به شعر بیوزن موج نو گرایش پیدا کرد و به همراه چند شاعر، گروه «شعر دیگر» را تشکیل دادند که بعدها هستۀ نخستین «شعر حجم» شدند. آموخته‌ها و آموزه‌های شعری چالنگی در دهۀ پنجاه سرمشق شاعران جوان مسجدسلیمان قرار گرفت و از پس آن و با حمایت پرشور منوچهر آتشی، موج ناب پا گرفت. چالنگی از زبانی ویژه در سروده‌هایش بهره گرفته است. شعرِ او، شعری موجز است. توجه به عناصر اقلیمی و طبیعت زادبوم خویش در سروده‌هایش جلوه‌ای تازه به شعرهایش بخشیده است. بازآفرینی اسطوره در شمایلی تازه، فراروی از تقطیع نیمایی، تصویرهای فراواقعی، آشنایی‌زدایی و استعاره‌گرایی از دیگر ویژگی‌های شعری اوست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Poetry of Hooshang Chālangi and its Influence on Persian Poetical Trends from 70\'s to 90\'s

نویسندگان [English]

  • Manoochehr Tashakkori
  • Parvin Golizādeh
چکیده [English]

The 1340\'s is one of the most remarkable decades in Persian contemporary poetry in which many poetic trends and waves such as Moj-e Now (The New Wave), She\'r-e Digar (A Different Poetry), and She\'r-e Hajm (The Poetry of Dimensions) appeared , all originating from Nimā\'s poetical innovations. Hooshang Chālangi was among the poets who got interested in free verse, and together with some other poets founded a group called Gorooh-e She\'r-e Digar, later on developed as She\'r-e Hajm. In 1350\'s the poetic knowledge and achievements of Chālangi was a manifest for the young poets of Masjed Soleymān who were enthusiastically supported by Manoochehr Atashi, and finally established Moj-e Nab (The Pure Wave).
Chālangi is known for his unconventional poetic diction, conciseness and taking advantage of the natural elements of his native land. A different interpretation of the old mythology, going beyond the scansions of Nimā, as well as making use of surrealistic images, defamiliarization and metaphoric language are among the other features of Chālangi\'s poetry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hooshang Chālangi
  • New Wave
  • Pure Wave
  • poetic features