کلیدواژه‌ها = زبان فارسی
تعداد مقالات: 6
1. آیا هر جملۀ مثبت فارسی یک نظیر منفی دارد؟

دوره 7، شماره 25، پاییز 1392، صفحه 161-177

بلقیس روشن؛ شهلا باقری


2. فعل مجهول در زبان‌ها و گویش‌های ایرانی

دوره 5، شماره 16، تابستان 1390، صفحه 9-34

محرم رضایتی کیشه‌خاله؛ مجید جلاله وند آلکامی


3. افعال معین و نمایش نمود در زبان فارسی

دوره 4، شماره 14، زمستان 1389، صفحه 93-110

مهرداد نغزگوی کهن


4. «استعلا» در معانی حروف جرّ عربی و حروف اضافة فارسی

دوره 4، شماره 13، پاییز 1389، صفحه 157-194

سمیه کاظمی نجف آبادی؛ سیدمحمدرضا ابن الرسول


5. نگاهی انتقادی به طبقه‌بندی سبکهای نثر فارسی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 127-142

سهیلا فرهنگی


6. تحول کلمات فارسی در دوره اسلامی

دوره 1، شماره 1، بهار 1386، صفحه 9-15

علی اشرف صادقی