کلیدواژه‌ها = زمان
تعداد مقالات: 4
1. باورهای زروانی در داستان رستم و اسفندیار

دوره 9، شماره 34، زمستان 1394، صفحه 153-177

کلثوم غضنفری


2. نقش روابط علّی در داستان‌پردازی تفاسیر قرآن

دوره 8، شماره 28، تابستان 1393، صفحه 55-75

علیرضا محمدی کله سر


3. روایت زمان در رمانِِ از شیطان آموخت و سوزاند

دوره 4، شماره 12، تابستان 1389، صفحه 7-30

فیروز فاضلی؛ فاطمه تقی نژاد


4. روایت و دامنة زمانی روایت در قصه‌های مثنوی

دوره 2، شماره 5، بهار 1387، صفحه 129-160

نصرالله امامی؛ بهروز مهدی‌زاده فرد