کلیدواژه‌ها = نقد ادبی
جنبه‏های نمایشی مناظرۀ فطرت بخارایی

دوره 7، شماره 24، تیر 1392، صفحه 57-82

ابراهیم خدایار؛ مریم الهامیان؛ محمد جعفر یوسفیان کناری


مشخصه‌های ادبی شعر ‌گفتار

دوره 3، شماره 9، مهر 1388، صفحه 29-50

قدرت‌الله طاهری؛ غلامحسین غلامحسین زاده؛ ساناز رحیم بیگی


سیر نظریّه‌های ادبیِ معطوف به خواننده در قرن بیستم

دوره 2، شماره 3، مهر 1386، صفحه 143-176

محمد حسین جواری؛ احد حمیدی کندول