نویسنده = محمد راسخ مهند
توالی بندهای قیدی در زبان فارسی

دوره 9، شماره 32، تیر 1394، صفحه 173-192

محمد راسخ مهند؛ رقیه سلیمیان


بررسی ساخت سببی در زبان تاتی

دوره 7، شماره 25، مهر 1392، صفحه 135-160

محمد راسخ مهند؛ راحله ایزدی فر


طبقه‌بندی معنایی اصطلاحات فارسی از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی

دوره 6، شماره 20، تیر 1391، صفحه 11-32

محمد راسخ مهند؛ مونا شمس الدینی